Nīkrāces skolēni gūst zināšanas LU Botāniskajā un Bulduru Dārzkopības vidusskolas dārzos

Nīkrāces skolēni gūst zināšanas LU Botāniskajā un Bulduru Dārzkopības vidusskolas dārzos 18. maijā notika Augu aizsardzības dienai veltīts pasākums Latvijas Universitātes Botāniskajā dārzā. Nīkrāces pamatskolas 7. klases, 2. klases un daži skolēni no 1. klases piedalījās pasākumā. Skolēni varēja improvizētās laboratorijā, kopā ar zinātniekiem un studentiem, iepazīt ne tikai augus, bet arī putnus, kukaiņus, augsni, ūdeni un citas aizraujošas lietas. Paši varēja doties pa tematiskajām izziņas takām dārzā un bija jāaizpilda darboties rosinošas darba lapas. Mums no sākuma gide iepazīstināja ar botāniskā dārza izveidi ar laukaugu kolekciju. Pastāstīja, kādā veidā ir iegūti augi no citām zemēm un kā tie tika izaudzēti. Iepazīstināja ar retiem un savdabīgiem kokiem, kuri ir tikai šajā dārzā. Parādīja lielo palmu māju, kur varējām redzēt grandiozi lielās palmas un citus augus. Pēc tam iepazināmies ar dažādiem sukulentu augiem un kaktusiem. Kad bijām apskatījuši augus, tālāk devāmies piedalīties izziņu laboratorijās, kur varējām parādīt savas zināšanas un arī daudz ko jaunu apgūt un iemācīties. Pasākums bija aizraujošs, izzinošs un skaists. Visapkārt ziedēja pavasara puķes, koki, košuma krūmi. Šeit bija ļoti laba relaksācija mums visiem. Pēc šī apmeklējuma tālāk braucām uz Bulduru Dārzkopības vidusskolu, kur mums dārzkopības skolotāja izrādīja savas skolas skaisto dārzu, kur varējām priecāties par skaistajām tulpju kolekcijām, kuras ziedēja dažādās krāsu gammās. Ļoti skaista bija neaizmirstulīšu dobe, kurā ziedēja baltas, rozā un gaiši zilās neaizmirstulītes. Skolotāja pastāstīja, kā notiek šo puķu dobju stādīšana, jo augi mainās vairākos periodos. Pēc dārza apskates mūs aizveda uz lielajām siltumnīcām, kurās tiek audzētas puķes āram un iekštelpām, grieztiem ziediem  un dažādu dārzeņu stādi. Varējām vērot, kā audzēkņi piķē stādus un stāda stādiņus podiņos. Tālā devāmies parka apskatē, tas bija labi veidots. Šī vide bija ļoti pārdomāti izveidota, skaista, kur lielu darbu ir ieguldījuši pedagogi un audzēkņi gadu no gada to pilnveidojot. Iespaidiem bagātu dienu mēs bijām pavadījuši, kur ieguvām daudz jaunu zināšanu un prasmju, lai paši tās varētu ieviest savā skolā. Teksts un foto: Nīkrāces pamatskolas skolotāja Mārīte Vanaga