Nikrācnieki noslēdz pirmo sezonu un svin Skolotāju dienu

Nikrācnieki noslēdz pirmo sezonu un svin Skolotāju dienu Septembra beigās Nīkrāces pamatskolas Leļļu teātris noslēdza savu pirmo sezonu, viesojoties rakstnieka Valda 150. jubilejai un grāmatas “Staburaga bērni” 120. jubilejai veltītā pasākumā, savukārt oktobrī arī Nīkrāces pamatskolā tika svinēta Skolotāju diena. Skolotāju diena Nīkrāces pamatskolā „Mūsdienīgs skolotājs ir jauks, mīļš, atsaucīgs, jautrs, asprātīgs, stilīgs, interesants, radošs, zinošs un, galu galā, tāds, kurš arī kaut ko iemāca. Ja Jums piemīt vismaz trīs no šīm īpašībām, tad esat mūsdienīgs skolotājs! Sveicam Skolotāju dienā!” Šādus vārdus saviem skolotājiem 2. oktobrī veltīja Nīkrāces pamatskolas skolēni.  Ievērojot iepriekšējo gadu tradīcijas, pirmskolas un pamatskolas skolotāji darbojās kopā ar skolotāju palīgiem (5., 7.-9. klašu skolēniem), vadot nodarbības un mācību stundas, kā arī pārbaudot skolēnu zināšanas dažādos priekšmetos. Mācību pārzines palīgi vēroja stundas, fotografēja mācīšanas procesu, bet skolotāju palīgi vadīja stundas, organizēja dežūras starpbrīžos. Pagarinātās dienas grupas skolēni iepriekšējā dienā gatavoja kartiņas, uz kurām tika līmētas aplikācijas, kā dekoratīvo materiālu izmantojot nevajadzīgas avīzes un kartona gabaliņu atgriezumus. Kartiņas izdevās patiesi jaukas un glītas. Pēc 4. stundas svinīgajā līnijā skolotājus un skolēnus uzrunāja skolas direktore Anita Sebeža. Savukārt skolotāju palīgi kopā ar jaunāko klašu skolēniem pasniedza ziedu pušķīšus un kartiņas. Taču ar to Skolotāju dienas pasākumi nebeidzās, jo plkst. 14.00 pedagogi devās uz svinīgu pasākumu Skrundā. Savukārt pirmdien, 5. oktobrī, skolēniem bija tikšanās ar direktori. Skolēni dalījās savās sajūtās un pārdomās par skolotāja profesiju. Arī direktore pastāstīja skolēniem par savu pirmo pedagoģisko pieredzi skolā. Lielākā daļa skolēnu teica, ka viņi vēl kādu reizi vēlētos iejusties pieaugušo lomās. Tas bija interesanti, bet diezgan grūti. Kā saka – nav maizes bez garozas.  Nīkrāces pamatskolas Leļļu teātris noslēdz savu pirmo sezonu Nīkrāces pamatskolas Leļļu teātris pirmo sezonu noslēdza Jaunjelgavas novada Staburaga pagastā, kurā notika rakstnieka Valda 150. jubilejai un grāmatas “Staburaga bērni” 120. jubilejai veltīts pasākums. Pateicoties sadarbībai starp biedrības “Sapņu tilti” un Nīkrāces pamatskolas jauniešu biedrības “Bites” pārstāvjiem, saņēmām uzaicinājumu septembra beigās piedalīties pasākumā, kas bija veltīts rakstnieka Valda un grāmatas “Staburaga bērni” jubilejai. Zīmīgi, ka jubileja sakrita ar vēl vienu, ne tik priecīgu notikumu – pirms 50 gadiem, uzceļot Pļaviņu HES pār Daugavu, tika appludināta Staburaga klints – viens no Latvijas tagad jau zudušajiem lepnumiem. Piemiņas vietā “Dieva ausī” pasākumu atklāja rakstniece Māra Svīre, pastāstot vēsturiskus faktus par Staburagu un tā simbolisko nozīmi. Šobrīd par rakstnieka Valda grāmatā aprakstīto Staburagu Daugavas krastā vien liecina fotogrāfija, kurā redzama klints visā savā krāšņumā. Tagad 18 m augstais simbols ir apslēpts 6 m dziļumā zem Daugavas līmeņa. Uzrunu klātesošajiem teica Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”-“Tēv­zemei un Brīvībai/LNNK” deputāts Edvīns Šnore, aicinot ikvienu no mums būt uzticīgiem savai zemei, būt stipriem kā Staburaga klints gan savās domās, gan darbos. Viesus uzrunāja arī Staburaga pagasta pārvaldes vadītāja Aina Ķīse. Pēc svinīgā brīža notika koncerts, kuru vadīja pasākuma iniciatore un organizatore Maira Brūdere. Tika lasīti fragmenti no Valda grāmatas “Staburaga bērni”, uzstājās Latvijas Mūzikas akadēmijas studente, koklētāja Katrīna Riekstiņa, dzejnieks Egils Dambis un Nīkrāces pamatskolas leļļu teātris ar A. Grīvas izrādi “Trīs laimīgi zaķi”. Kā atzīmēja leļļu teātra vadītāja Ineta Matsate-Matsone, tas bija brīnišķīgs leļļu teātra pirmās sezonas un 10. izrādes noslēgums. Visi klātesošie priecājās par Nīkrāces skolēnu atraktīvo sniegumu un arī par brīnišķīgajām lellēm, ko darinājusi Ilze Zaneriba. Sirsnīgus vārdus viesu grāmatā mazajiem māksliniekiem veltīja gan Maira Brūdere, gan dzejnieks Egils Dambis, gan pagasta pārvaldes vadītāja, atzīmējot, ka šo izrādi būtu vērts noskatīties arī Jaunjelgavas novada pamatskolās. Pēc pasākuma devāmies mājās ar labi padarīta darba sajūtu un lepnumu, ka Skrundas novada un Nīkrāces pagasta vārdu spējām aiznest līdz pašam Staburagam. Teksts un foto: Svetlana Rudzīte, Nīkrāces pamatskolas direktores vietniece izglītības jomā