Nīkrācnieki piedalās Ekoskolu Jūras forumā Zvejniekciemā

Nīkrācnieki piedalās Ekoskolu Jūras forumā Zvejniekciemā No 26. līdz 31. jūlijam Vides izglītības fonds ar Saulkrastu novada domes atbalstu rīkoja jau sesto Ekoskolu forumu. Šogad tas bija veltīts jūras un dabas aizsardzības jautājumiem. Šajā forumā piedalījās arī pārstāvji no Nīkrāces pamatskolas: pirmsskolas skolotājas Ņina Puškareva un Ineta Matsate-Matsone un divi jaunieši – Artūrs Grundmanis un Renārs Jansons. Ekoskolu Jūras forums notika Zvejniekciema vidusskolā un pulcēja vairāk nekā 200 dalībniekus no 84 izglītības iestādēm, kas iesaistījušās Ekoskolu programmā. Ekoskolu forums arī šogad sniedza iespēju Ekoskolu pārstāvjiem izmantot vasaras brīvlaiku, lai iegūtu jaunas zināšanas, vērtīgas prasmes un apmainītos ar labākajām idejām vides izglītības jomā. Ekoskolu Jūras foruma mērķis bija pievērst uzmanību dabas aizsardzības jautājumiem un sevišķi Baltijas jūras aizsardzībai. Foruma izglītojošā daļa ļāva dalībniekiem izprast mūsdienu lielākos draudus bioloģiskajai daudzveidībai pasaulē un Latvijā. Pasaules Dabas Fonda direktors Jānis Rozītis foruma dalībniekiem stāstīja par mežu aizsardzību, Latvijas Hidroekoloģijas centra pētniece Maija Balode iepazīstināja ar ūdeņu ekoloģiju, Dabas aizsardzības pārvalde iepazīstināja ar dabas aizsardzību Latvijā, bet piedzīvojumu pārgājienu rīkotāju SIA "Purvu bridēji" pārstāvis Kristaps Kiziks iepazīstināja ar purvu dabas vērtībām. Ieskatu neskartas dabas pasaulē foruma dalībniekiem sniedza arī LIFE+ projekta "Mitrāji" fotoizstāde "Purvā no - 30 līdz +30", bet saistītajās problēmās sniedza ieskatu homo ecos: izstāde "Klimata liecinieki". Lai videi draudzīga rīcība nebeigtos līdz ar forumu, tika piedāvātas arī vairākas nodarbības, kurās varēja apgūt videi draudzīgu gatavošanu, sabiedriskā monitoringa principus, atkritumu samazināšanu ikdienā, nederīgo drēbju otrreizēju izmantošanu un citas prasmes, kas palīdzēs mazināt ietekmes uz vidi gan foruma dalībniekiem, gan visiem Ekoskolu audzēkņiem un arī skolotājiem. Lai uzlabotu Ekoskolu darba efektivitāti, dalībnieki tiks iepazīstināti arī ar Edurio aplikāciju. Forums noslēdzās ar pārgājienu gar jūru, kas tika veltīts kampaņas “Mana jūra” piecu gadu jubilejai un jūru piesārņojošo atkritumu problēmai. Pārgājiena laikā tika rīkots publisks pasākums, kura dalībnieki uzskaitīja atkritumu daudzumu piekrastē, lai iegūtu vērtīgu informāciju par piesārņojošo atkritumu izplatību. Ekoskolu jūras forums šogad deva iespēja pedagogiem un jauniešiem gan atpūsties, gan iegūt kaut ko jaunu un dalīties savā pieredzē ar citiem dalībniekiem. Teksta autores: Nīkrāces pirmsskolas skolotājas Ņina Puškareva un Ineta Matsate- Matsone Foto: Ņina Puškareva