Nodarbības cilvēkiem ar redzes invaliditāti

Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts finansētā Labklājības ministrijas sadarbībā ar Latvijas Neredzīgo biedrību projekta „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes traucējumiem Latvijā” (Identifikācijas Nr.1DP/1.4.1.2.2./09/IPIA/NVA/002) ietvaros Liepājas Neredzīgo biedrības telpās tiek organizētas bezmaksas nodarbības cilvēkiem ar I, II, III grupas redzes invaliditāti. Pie mums jūs varat apgūt:
 • ādas apstrādi,
 • klūdziņu un sloksnīšu pīšanu,
 • floristiku,
 • mezglošanu,
 • augu kopšanu,
 • pirmās palīdzības ABC,
 • orientēšanos ar balto spieķi,
 • pašaprūpes iemaņas,
 • mājamatniecības prasmes,
 • datorlietošanas pamatus, izmantojot speciālās programmas “Jaws for Windows” un “Zoom Text”,
 • klavierspēli,
 • angļu valodu,
 • nūjošanu,
 • piedalīties mūzikas terapijas un saskarsmes grupas nodarbībās,
 • izmantot trenažieru zāli,
 • apmeklēt peldbaseinu (Liepājas 8.vidusskolas baseins).
Mūsu klientiem ir iespēja izmantot biedrības rīcībā esošo transportu un asistentu-pavadoņu pakalpojumus, kā arī nepieciešamības gadījumā varam nodrošināt ar naktsmītni.
Minētā projekta norises laiks ir paredzēts līdz 2013.gada 31.augustam.
Sīkāka informācija pa tālruni 63431535 vai ierodoties personīgi Liepājas Neredzīgo biedrībā, Ganību ielā 197/205, Liepājā.