Nodarbinātības valsts aģentūra informē

Nodarbinātības valsts aģentūra informē Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) sniedz aktuālo informāciju par pasākumu Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”.    Mērķa grupa - skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot), kuri mācās vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs. Skolēns var reģistrēties dalībai pasākumā, sākot ar dienu, kad viņš ir sasniedzis 15 gadu vecumu. Reģistrācija pasākumam norisināsies līdz 2017. gada 17. augustam. NVA atgādina, ka reģistrēšanās negarantē iesaisti skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā! Iespēja strādāt valsts līdzfinansētajās darba vietās skolēniem būs no 1.jūnija līdz 31.augustam.   Skolēns pieteikties pasākumam var elektroniski aizpildot pieteikuma anketu NVA mājaslapā http://www.nva.gov.lv Reģistrācijai nepieciešamie dokumenti - personu apliecinošs dokuments (pase vai identifikācijas karte). Reģistrējoties skolēnam jāizvēlas tas reģions, kurā viņš vēlas strādāt vasaras brīvlaikā.  Pasākuma īstenošana NVA mājaslapā http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=2&mid=571 tiks publicēta informācija par apstiprinātājām darba vietām un atlasēm skolēnu vasaras nodarbinātībai. Ja skolēns ir vienojies ar konkrētu darba devēju par darbu vasaras brīvlaikā, tad NVA filiāles darbinieks sazināsies ar skolēnu uz norādīto kontaktinformāciju un aicinās skolēnu saņemt norīkojumu dalībai pasākumā. Ja skolēns un darba devējs nebūs vienojušies par darba vietu, attiecīgā NVA filiāle sazināsies ar skolēnu, lai informētu par vakantajām vietām un atlases laiku pie darba devēja. Ja darba devējs izvēlēsies skolēnu darbam piedāvātajā darba vietā, skolēns tiks aicināts saņemt norīkojumu dalībai pasākumā. Uz atlasi jāņem līdzi:
  • personu apliecinošs dokuments (pase vai identifikācijas karte);
  • sagatavots CV.
Skolēns, kurš noslēgs darba līgumu ar darba devēju, saņems:
  • darba algu vismaz valstī noteiktās minimālās darba samaksas apmērā par pilnu nostrādāto darba laiku mēnesī – 380,00 euro;
  • darba vadītāja atbalstu, kurš vada darbu ne vairāk kā 10 skolēniem;
  • nelaimes gadījumu apdrošināšanu;
  • apmaksātas obligātās veselības pārbaudes (ja tās paredzētas normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm), bet ne vairāk kā 28,46 euro apmērā vienam skolēnam.
Ja skolēns ir jaunāks par 18 gadiem - ārsta izziņa par medicīnisko apskati (jāuzrāda NVA filiālē, saņemot norīkojumu dalībai pasākumā. Ārsta izziņa iesniedzama darba devējam, uzsākot darba attiecības.). Skolēna darba laiks?
  • Skolēns vecumā no 15 līdz 18 gadiem tiek nodarbināts ne ilgāk kā septiņas stundas dienā un ne vairāk kā 35 stundas nedēļā;
  • Skolēns vecumā no 18 līdz 20 gadiem (ieskaitot) tiek nodarbināts ne vairāk kā astoņas stundas dienā un ne vairāk kā 40 stundas nedēļā.

Ja rodas papildu jautājumi, zvaniet kontaktpersonai, kas filiālē atbild par pasākumu - NVA filiāļu kontaktpersonas   Informāciju sagatavojusi: Līga Drusta, Nodarbinātības valsts aģentūras Klientu apkalpošanas vadības nodaļas eksperte Tālrunis: 67870986, 26444998 E-pasts: Liga.Drusta@nva.gov.lv