Nodarbinātības valsts aģentūra uzsāk aktivitāti "Darbnīcas jauniešiem".

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta "Kompleksi atbalsta pasākumi" ietvaros uzsāk jaunu aktivitāti jauniešiem bezdarbniekiem "Darbnīcas jauniešiem". Jaunajā pasākumā varēs piedalīties tie NVA reģistrētie jaunieši bezdarbnieki vecumā no 15 līdz 24 gadiem, kuri nav ieguvuši profesionālo izglītību vai nav bijuši iepriekš nodarbināti. Deviņu nedēļu laikā izglītības iestādē "Darbnīcu jauniešiem" dalībnieks varēs iepazīt trīs profesionālās izglītības programmas, katrai no tām veltot trīs nedēļas. Jaunietis, piedaloties teorētiskajās un praktiskajās nodarbībās, uzzinās katras profesionālās izglītības programmas specifiku un iegūs pirmo profesionālo pieredzi, lai vēlāk varētu mērķtiecīgi izvēlēties tieši viņam piemērotu turpmākās izglītības un profesionālās darbības jomu.

Lai piedalītos "Darbnīcās jauniešiem", jaunietim bezdarbniekam NVA filiālē jāapmeklē ESF projekta "Kompleksi atbalsta pasākumi" karjeras konsultants, jāizsaka vēlme piedalīties šajā pasākumā un jāaizpilda pieteikums. Pēcāk jaunietis bezdarbnieks saņems karjeras plānošanas konsultāciju. Ja tiks novērtēts, ka piedalīšanās pasākumā ir nepieciešama jaunieša profesionālajai izaugsmei un labākai iekļaušanai darba tirgū, tad sadarbībā ar karjeras konsultantu jaunietis izvēlēsies konkrētas izglītības iestādes trīs piedāvātās profesionālās izglītības programmas. Saņemot NVA filiālē norīkojumu, 10 darba dienu laikā jaunietim jāierodas izvēlētajā izglītības iestādē un jāuzsāk iepazīšanās ar izvēlētajām profesionālās izglītības programmām.

Pasākumu īstenos 19 profesionālās izglītības iestādes. Katra izglītības iestāde piedāvā vismaz trīs profesionālās izglītības programmas. 2013.gadā aktivitātē "Darbnīcās jauniešiem" plānots iesaistīt 250 jauniešus bezdarbniekus. Detalizētāka informācija par jauno pasākumu "Darbnīcas jauniešiem" un izglītības iestāžu programmu sarakstu var saņemt pie NVA filiāles ESF projekta "Kompleksi atbalsta pasākumi" karjeras konsultanta vai ir izlasāma NVA mājaslapā (www.nva.gov.lv: http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=313&txt=3180&from=0).