Nometņu un radošo darbnīcu konkurss

Skrundas novada pašvaldība izsludina bērnu un jauniešu vasaras nometņu/radošo darbnīcu konkursu 2014./15. mācību gada vasaras brīvlaikā, paredzot līdzfinansējumu. Konkursa mērķis ir piedāvāt bērniem un jauniešiem lietderīgas brīvā laika pavadīšanas un nodarbinātības iespējas, veicināt veselīgu dzīves veidu, jaunu zināšanu un prasmju apguvi, indivīda radošās un speciālās pašizpausmes brīvlaiku periodā. Ar prasībām iesnieguma noformēšanai un aizpildāmajām veidlapām var iepazīties konkursa nolikumā.

Nometņu/radošo darbnīcu projekti iesniedzami Skrundas novada domes Izglītības nodaļā, Raiņa ielā 11 līdz 2015.gada 29.jūnijam plkst.17.00.
  Informāciju sagatavoja: Inga Flugrāte, Skrundas novada pašvaldības Izglītības nodaļas vadītāja