Noslēdzies eksperiments "Gruzis"

Noslēdzies eksperiments Ar mērķi veicināt Skrundas novada bērnu, jauniešu un viņu ģimenes locekļu izpratni par atkritumu šķirošanas nozīmību, mudinot samazināt mājsaimniecībā radīto atkritumu daudzumu, 20 dalībnieki tika aicināti piedalīties eksperimentā “Gruzis”. Eksperimenta moto: “Par atbildīgu dzīvesveidu!” Bieži vien iedzīvotāji neapzinās cik daudz atkritumu viņi saražo ikdienā. Lai pievērstu bērnu, jauniešu un viņu ģimenes locekļu uzmanību šim jautājumam, lai veicinātu izpratni par atkritumu ceļu un to radīto slogu videi, bērni un jaunieši divu nedēļu garumā savā mājsaimniecībā veica radušos atkritumu rūpīgu uzskaiti un mērījumus, lai noskaidrotu, cik daudz un kāda veida atkritumus mēs radām. Eksperimenta dalībnieki kā īstena pētnieku komanda veica pētāmo objektu rūpīgu uzskaiti, analīzi, aprēķinus, piereģistrējot iegūto informāciju eksperimenta dalībnieka dienasgrāmatā. Iespēju robežās tika veikta atkritumu šķirošana. Eksperimenta noslēgumā pētnieku grupa devās izziņas ekskursijā uz Kuldīgas novada, Snēpeles pagasta saimniecību “Nornieki” – vienu no lielākajām strausu fermām Latvijā. Braucām uz saimniecību skaidrot un izzināt, kā mūsu platuma grādos dzīvo gana eksotiskie dižputni. Eksperimenta noslēguma pasākumā veiktie aprēķini liecina, ka divu nedēļu laikā 20 mājsaimniecībās radušies atkritumi 7,3 m³ apjomā. Lai rastu vizuālu priekšstatu cik daudz tas ir, eksperimenta dalībnieki veica autobusa, ar kuru bija devušies izziņas ekskursijā, ietilpības mērījumus un konstatēja, ka gada laikā 20 mājsaimniecības ar sevis radītajiem atkritumiem varētu piepildīt 9 autobusus ar atkritumiem. Kā atzina viens no eksperimenta dalībniekiem Rodrigo Ivo Viļums: „Nekad nebiju domājis, ka atkritumu rodas tik daudz!” Tādēļ atgādināja pārējiem: „Mums vajag saudzēt dabu! Daba ir mūsu draugs!” Apkopojot iegūtos datus, konstatējām, ka 40% no visiem atkritumiem sastāda plastmasa, 15% nepārstrādājamie atkritumi, 20% papīrs un kartons, 15% komposta materiāls, 10% stikls. Pārrunājot iemeslus, kādēļ mājsaimniecībās rodas tik liels atkritumu daudzums, bērni un jaunieši minēja: „Jo vairāk naudas, jo vairāk dodamies uz veikalu iepirkties, kā rezultātā rodas vairāk atkritumu.” Tādēļ bērni iesaka iepirkties apdomīgāk! Dzīvo atbildīgi!      Eksperiments “Gruzis” norisinājās projekta “Uzglabā atkritumus atbildīgi” ietvaros, kuru īsteno SIA “Skrundas komunālā saimniecība”. Projektu finansiāli atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds un Skrundas novada pašvaldība.        Teksts un foto: Baiba Eversone, Skrundas novada pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste