Noslēdzies projekts "Skrundas novada amatiermākslas kolektīvu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana un informācijas aprites nodrošināšana"

Noslēdzies projekts Projektu īstenoja biedrība “Ventas krasti” un projekta gaitā tika iegādāti tautastērpi un aksesuāri četriem Skrundas novada deju kolektīviem, kā arī uzstādīti vienoti pieci afišu stabi visā novadā.   Noslēdzies ES ELFLA Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020. apakšpasākuma 19.2. ”Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības attīstības stratēģiju” 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīva” projekts “Skrundas novada amatiermākslas kolektīvu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana un informācijas aprites nodrošināšana”. Projektu īstenoja biedrība “Ventas krasti”, līdzfinansējumu nodrošināja Skrundas novada pašvaldība. Projekta kopējās izmaksas sastādīja 21534,03 EUR, no kuriem 19380,63 EUR bija publiskais finansējums. Projekta gaitā tika iegādāti tautastērpi un aksesuāri četriem Skrundas novada deju kolektīviem. Pie jauniem tērpiem un aksesuāriem tika Skrundas vismazākie dejotāji no deju kolektīva “Jautrais dancis”. Vidējās paaudzes dejotāju kolektīvam “Mežābele” un jauniešu deju kolektīvam ”Tikai tā” tika iegādāti Talsu novada tautastērpi, zābaki, pastalas, kurpes, lakati, aubes, blūzes, krekli, zeķes, zīļu vainagi, jostas un koncertu tērpi – linu krekli, svārki un bikses. Savukārt senioru deju kolektīva “Virši” vīri tika pie jauniem gariem mēteļiem, kādi Skrundas novadā vēl nebija bijuši. Dejotāji tagad Skrundas novadu var arī pārstāvēt ar jauniem trejdekšņiem un ziedu vainagiem. Tautastērpus izgatavoja SIA “ANVI AM”. Ar jaunajiem tērpiem deju kolektīvi “Virši” un “Tikai tā” piedalījās deju skatē Kuldīgā un guva atzinību par jauno veidolu. Biedrība “Ventas krasti” ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Skrundas kultūras namu par tālāku sadarbību projekta ilgtermiņa uzturēšanā. Projekta ietvaros tika uzstādīti vienoti pieci afišu stabi visā novadā. Divi afišu stabi tagad mājvietu raduši Skrundā: viens – pretī Skrundas kultūras namam, otrs – pie tirgus laukuma. Pa vienam afišu stabam ir Raņķos, Rudbāržos un Nīkrācē. Afišu stabi kopš gada sākuma ir piesaistījuši cilvēku uzmanību un tiek aktīvi izmantoti. Šo projekta aktivitāti realizēja SIA “Taku meistars”. Darbi tika paveikti atbilstošā kvalitātē un laikā. Informāciju sagatavoja: Inese Ivāne, biedrības “Ventas krasti” valdes priekšsēdētāja