Noslēdzies šī mācību gada pirmais semestris Nīkrāces pamatskolā

Noslēdzies šī mācību gada pirmais semestris Nīkrāces pamatskolā Kāds ir bijis šis laiks no 1. septembra līdz 31. decembrim? Kas paveikts un kas vēl paveicams? Kāds bijis šis laiks pedagogiem, skolotājiem un skolas darbiniekiem?   Šis noteikti ir bijis pārmaiņu laiks, jo 1. septembrī mūs skolā sagaidīji ne tikai klasesbiedri un skolotāji, bet arī jauna skolas direktore – Anita Sebeža. Direktorei enerģijas netrūkst, lai realizētu mazus un lielus sapņus Nīkrāces pamatskolā. Ir izremontētas vairākas skolas telpas (sporta ģērbtuves gan zēniem, gan meitenēm, 3. stāva koridors ir ieguvis jaunu izskatu), skolai beidzot ir jauna apskaņošanas sistēma, iegādāti jauni portatīvie datori un stacionārie datori, datu projektors, printeris. Septembris skolā ir tāds kā gaidīšanas laiks, kad gaida ne tikai bērni, bet arī pedagogi. Skolēni šogad sagaidījuši jaunu interešu izglītības programmu – teātra pulciņu, kura virziens šogad ir leļļu teātris. Tas bija skolotājas Inetas Matsates-Matsones nepiepildīts sapnis, kurš šogad ir piepildījies. Teātris jau ir ieguvis lelles – paldies Ilzei Zaneribai, kuras čaklās rokas tās pagatavoja. Ar vizuālās mākslas skolotājas Maigas Rolavas palīdzību top arī skatuve. Pulciņa dalībnieki cītīgi apmeklē mēģinājumus, lai jau 2015. gada sākumā varētu mūs iepriecināt ar pirmizrādi. Oktobrī skolēnu pašpārvalde priecēja skolotājus viņu svētkos, izveidojot mazo “skolotāju skolu”, kurā šoreiz gudrības bija jāapgūst skolotājiem. Oktobrī devāmies arī lielajā pārgājienā, kuru organizēja vēstures skolotāja Dzintra Liekmane, sporta skolotājs Jānis Ābols, jaunsargu instruktors Kaspars Rudzītis un Nīkrāces pagasta sporta organizatore Ilona Rītiņa. Pārgājiens bija liels piedzīvojums ne tikai skolēniem, bet arī pedagogiem un skolēnu vecākiem. Oktobrī vēl paspējām paveikt daudz labo darbu, kā rezultātā iepriecinājām gan citus, gan paši sevi. Novembris skolā bija patriotisma mēnesis, jo šajā laikā mūsu valsts svin savus svētkus. Par tradīciju ir jau kļuvuši pasākumi, kuri norisinās novembrī – viktorīna “Mana Latvija” un spēka un atjautības konkurss “Lāčausis”. Novembra beigās 1. klases skolēnus sagaidīja vēl nebijis pasākums “Minifukši”, kurā izturot dažādus pārbaudījumus, viņi ne tikai atrada pirātu paslēptos dārgumus, bet arī kļuva par pilntiesīgiem Nīkrāces pamatskolas skolēniem. Decembris ir gaidīšanas un cerības laiks. Skolā šogad bija īpašs Adventes laiks, kurā katru pirmdienu notika kaut kas brīnumains – tika iedegtas adventes vainaga sveces un izteikti novēlējumi. Pirmajā adventē visa skola vienojās kopējā dziesmā, Otrajā un Trešajā adventē skolu biju apmeklējis labais rūķis, kurš cienāja bērnus ar gardām dāvaniņām. 19. decembrī skolā bija Ziemassvētku pasākums “Notikums”, kuru vadīja sirsnīgie rūķi (Rudīte un Jānis Āboli). Pasākuma laikā tika īpaši godināti zelta un sudraba liecību saņēmēji. Katra klase kopā ar saviem vecākiem rādīja sagatavotu priekšnesumu. Pasākuma laikā “izgājām” cauri visiem gada 12 mēnešiem, jo katra klase iepriekš bija izlozējusi mēnesi, kurš viņiem jāparāda. Protams, tam visam pa vidu arī mācījāmies. Mācījās gan skolēni, gan skolotāji. Centāmies piedalīties dažādos konkursos un mācību olimpiādēs un sacensībās. Ko mums atnesīs jaunais 2015. gads? Domājams, vairāk prieka, vairāk darbu un tam visam pa vidu vairāk sapņu, kurus kopīgiem spēkiem, cerams, piepildīsim.   Lai 2015. gadā izdodas paveikt nepaveicamo un piepildīt kāroto!   Teksts un foto: Elīna Linkovska, Nīkrāces pamatskolas skolotāja