Noslēgumam tuvojas aktivitātes projektā “Inovatīvs pakalpojums - ģimenes asistents”

Noslēgumam tuvojas aktivitātes projektā “Inovatīvs pakalpojums - ģimenes asistents” Vasarā projekta galvenās aktivitātes ir bijušas dienas nometnes, kurās piedalījās asistenti kopā ar ģimenēm. Dienas nometņu mērķis bija uzlabot asistentu kontaktus ar ģimenēm, iegūt jaunas zināšanas. Ģimenes piedalījās dažādās aktivitātēs, radošās darbnīcās, sporta nodarbībās un personību izzinošās nodarbībās. Vecākiem bija iespēja uzklausīt un diskutēt ar psihologu. Nodarbības ilga līdz augustam, taču vairākām grupām tās beidzās jau jūnijā. Visa projekta laikā katrai grupai tika organizētas 14 dienas nometnes. Kā ieguvumu var minēt – asistējamo ģimeņu un asistentu jauno pieredzi, kura balstīta uz pozitīvām pārmaiņām. Asistējamās ģimenes ir guvušas citādu skatījumu par to, kā radoši, aktīvi un interesanti var pavadīt brīvo laiku kopā ar bērniem, kā arī par jaunu tradīciju ieviešanu ģimenēs. Sociālo darbinieku ieguvums: asistējamo ģimeņu vecāki kļuvuši atvērtāki, runīgāki, nebaidās paust savu viedokli. Radošās nometnes tuvina vecākus un bērnus emocionāli. Bērni ir apguvuši daudz jaunu tehnoloģiju izmantošanu, gatavojot radošos darbiņus.  Projekta laikā nostiprinājās asistentu kontakti ar ģimenēm un sociālajiem darbiniekiem. Ģimenes ieguva jaunas zināšanas, attīstīja savas prasmes. Ģimenēm īpaši patika dienas nometnes, kurās kopā ar asistentiem, sociālajiem pedagogiem un sociālajiem darbiniekiem varēja gatavot salātus, zupas, cept picas, pīrāgus un kūkas. Kopā strādājām un atpūtāmies pie dabas, devāmies ekskursijās. Kopām latviešu tradīcijas, gatavojoties un svinot vasaras un ziemas saulgriežus. Bērniem tika dota iespēja strādāt ar dažādiem materiāliem, pagatavot praktiskas un savā mājā izmantojamas lietas, veicot puķu podu apdarināšanu dekupāžas tehnikā, krūzīšu apgleznošanu un citas lietas. Ģimenes mācījās dalīt darbus ģimenē, lai kopīgi sasniegtu vēlamo rezultātu. Mainījusies attieksme vienam pret otru, uzlabojusies prasme uzklausīt, pieņemt arī otra domas. Nometņu dalībniekiem ir cēlies pašvērtējums, tie ir kļuvuši drošāki, atvērtāki, nebaidās izteikt savu viedokli. Saldus novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests” ir partneris biedrības “Māmiņu klubs “Pogas”” īstenotā projektā “Inovatīvs pakalpojums - ģimenes asistents”, proj. Nr. 2012.EEZ/PP/1/MEC/033/021. Projekta galvenais mērķis ir izveidot jaunu, inovatīvu sociālā pakalpojuma veidu – “Ģimeņu asistents” Saldus novadā, Skrundas novadā un Kuldīgas novada Kabiles pagastā dzīvojošām ģimenēm ar bērniem, kurās nenotiek pilnvērtīga bērnu socializēšanās un tā vērtējama kā disfunkcionāla ar zemu sociālo prasmju līmeni.      Informāciju sagatavoja: Eva Jēkobsone, projekta vadītāja asistente 20267729