Noslēgušās sacensības florbolā

Noslēgušās sacensības florbolā 6. februārī turpinājās Skrundas novada 4. ziemas atklātas sporta spēles. Šajā dienā norisinājās sacensības florbolā. Par uzvaru līdz vēlai pēcpusdienai cīnījās septiņas komandas no Skrundas, Nīkrāces, Rudbāržiem, Rokaižiem, Gramzdas un Zlēkām.  Vispirms komandas tika sadalītas divās apakšgrupās, kurās tika izspēlēts viens aplis. Tad no katra apļa divas spēcīgākās komandas cīnījās par godalgotajām vietām. Godalgotās vietas šogad ieguva dalībnieki no citiem novadiem, Skrundas novada florbolistus atstājot aiz sevis. Par uzvarētājiem šogad kļuva komanda “Andris 6” no Rokaižiem (Agnis Millers, Matīss Krēže, Kristaps Rozenbergs, Jorens Gricjus, Kristaps Jankovskis, Agris Freimanis). 2. vietā komanda “Gramzda” (Valdis Bārtnieks, Ralfs Grinbergs, Jānis Vilnaveckis, Aivis Vilnaveckis, Mārtiņš Matuks, Artūrs Strēlis, Uģis Rūja, Jānis Aigars, Ivars Alutis, Emīls Stepe, Edgars Treimanis, IngusTimbars). 3. vietā komanda “Zlēkas” (Māris Zernevics, Mārtiņš Pečaks, Andris Kaģis, Jānis Domkus, Nauris Kronlaks, Gatis Gailis, Pēteris Brāveris, Uģis Kronlaks, Emīls Čalkovs, Roberts Bambāns, Arnolds Freibergs, Dāvis Bože). Apbalvošana visos sporta veidos notiks 5. martā plkst. 20.00 Skrundas kultūras namā, pēc apbalvošanas – balle. Teksts un foto: Ilona Rītiņa, Nīkrāces sporta darba organizatore