Noslēgušās teritorijas plānojuma izstrādes darba grupu tikšanās pagastos

Noslēgušās teritorijas plānojuma izstrādes darba grupu tikšanās pagastos

Kopš 2023. gada janvāra, kad tika uzsākta Kuldīgas novada teritorijas plānojuma 2025.-2037. gadam izstrāde, novada iedzīvotāji tika aicināti aktīvi piedalīties plānojuma izstrādes procesā. No 2023. gada oktobra līdz 2024. gada martam norisinājās darba grupas pagastos, kurās kopā piedalījās ap 150 iedzīvotāju.

Tajās tika diskutēts par spēkā esošo teritorijas plānojumu nosacījumiem un ierobežojumiem pilsētu, ciematu un lauku teritorijās esošo zemes vienību izmantošanai un attīstībai. Aktuālākās diskusiju tēmas iedzīvotājiem bija ražošanas teritoriju novietojums ciematos, ar tūrisma jomu saistītā apbūve, uzņēmējdarbības attīstība, kā arī novada teritorijā plānotie vēja elektrostaciju projekti. Tika ierosinātas dažāda veida izmaiņas, piemērojot plānošanas dokumentu saturu aktuālajai situācijai novadā.

Atgādinām, ka teritorijas plānojuma izstrāde turpinās un joprojām ir iespējams iesniegt ierosinājumus, aizpildot anketu elektroniski vai drukātā veidā. Seko saitei: https://ej.uz/o1hj, lai piekļūtu anketai tiešsaistē, vai aizpildi anketu drukātā formātā sava pagasta pārvaldē, bibliotēkā, Kuldīgas novada domē vai Kuldīgas attīstības aģentūrā.

Ar informāciju par plānošanas dokumentu izstrādes procesu un iesniegtajiem ierosinājumiem var iepazīties šeit: https://ej.uz/grq4. Ja nepieciešama papildus informācija, lūgums sazināties ar teritorijas plānotāju Kristīni Apini pa tālruni 28013159 vai e-pastā kristine.apine@kuldigasnovads.lv.