Noslēgusies šī gada amatierkolektīvu darbības sezona

Ar krāšņu un jautru bērnu deju kolektīvu koncertu, kurā piedalījās arī Skrundas KN BDK „Jautrais dancis” un Skrundas vidusskolas visas dejotāju grupas un skanīgu Kurzemes koru dižkoncertu, kurā piedalījās arī mūsu sieviešu koris „Sonante”, noslēgusies šī gada amatierkolektīvu darbības sezona. Šajā sezonā Skrundas KN darbojās 14 amatiermākslas kolektīvi, kuru dalībnieki aktīvi piedalījušies dažādos pasākumos ne tikai Skrundā, bet arī citur Latvijā. Kolektīvi piedalījās arī skatēs – profesionālajai žūrijai savu sniegumu rādīja ansambļi, kori, dejotāji un jauniešu teātris. Pēc Skrundas novada amatierteātru skates oktobrī, KN jauniešu teātris tika izvirzīts piedalīties Latvijas amatierteātru iestudējumu Kurzemes reģiona skatē – Gada izrāde 2015. Februāra vidū jauniešu amatierteātris un režisore Anda Stiba devās uz Ventspili, uz skati, kur ieguva 3. pakāpi. Marta vidū Skrundas novada sieviešu vokālie ansambļi piedalījās Saldus koru apriņķa vokālo ansambļu skatē, bet senioru vokālais ansamblis „Vecie zēni” - Kuldīgas novada vokālo ansambļu skatē.   Esam lepni par saviem dziedātājiem, jo žūrijas vērtējums skatē: Skrundas KN sieviešu vokālajam ansamblim „Romance”, vadītāja Guna Pavilaite – 1. pakāpe,   Skrundas KN senioru vīru vokālajam ansamblim „Vecie zēni”, vadītājs Viesturs Meļķis – 1. pakāpe   Nīkrāces atpūtas centra sieviešu vokālajam ansamblim „Diantus”, vadītāja Sarmīte Pavilaite – 2. pakāpe.   Uz otro konkursa kārtu Kuldīgā žūrija izvirzīja abus Skrundas KN vokālos ansambļus – sieviešu vokālo ansambli „Romance” un senioru vīru vokālo ansambli „Vecie zēni”. Konkursa otrā kārta notika 16. aprīlī, Kuldīgas kultūras centrā.   Mūsu kolektīvi – Skrundas KN sieviešu vokālais ansamblis „Romance” un senioru vīru vokālais ansamblis ”Vecie zēni”, sīvā konkurencē ieguva 2. pakāpi. Īpašs prieks vīriem – „Vecie zēni” kā vieni no labākajiem ansambļiem savā grupā tika izvirzīti dalībai Latvijas vokālo ansambļu konkursa Finālā, kas notika 2016. gada 14. maijā Ķekavas novada Baložu pilsētas KN.   Aprīļa sākumā Skrundas KN notika Kuldīgas deju apriņķa deju kolektīvu skate, kurā savu veikumu žūrijai rādīja Skrundas, Alsungas un Kuldīgas novadu jauniešu, vidējās paaudzes un senioru tautas deju kolektīvi, gatavojoties Kurzemes Deju svētkiem Liepājā, 18. jūnijā. Kolektīvi skatē izpildīja divas dejas no attiecīgās grupas obligātā repertuāra – vienu izlozes deju un vienu deju pēc izvēles. Šogad dejotājiem bija īpaši satraucošs un nebijis notikums – pirmo reizi kolektīvi izlozes deju uzzināja tikai skates norises dienas rītā. Un tā, žūrijas vērtējums mūsu dejotājiem: Skrundas KN SDK „Virši”, vadītājs Agris Sīlis – 1. pakāpe, Skrundas KN VPDK„Mežābele”, vadītājs Agris Sīlis - 2. pakāpe (nepietiekama dalībnieku skaita dēļ kolektīvs nepiedalījās konkursā par iespēju piedalīties Kurzemes Deju svētkos Liepājā),
Skrundas KN JDK„Tikai tā”, vadītāja Dita Ņuņēvica – 3. pakāpe.
  Pašdarbības kolektīvu skašu maratonu pabeidza Skrundas KN kori, kuri satraukti par stāšanos žūrijas priekšā, uz Latvijas koru skati Saldū devās 30. aprīlī. Skatē žūrija katru  kori vērtēja pēc vienotas – 50 punktu sistēmas, atbilstoši mākslinieciskajam un tehniskajam sniegumam. Atbilstoši iegūtajam punktu skaitam katram skates dalībniekam piešķīra kvalitātes pakāpi, un tas saņēma Latvijas Nacionālā kultūras centra, skates rīkotāja, izsniegtu diplomu.
Skrundas KN sieviešu koris„Sonante”, diriģente Laimdota Mūrniece – 1. pakāpe,   Skrundas KN senioru jauktais koris„Novakars”, diriģente Sarmīte Pavilaite – 1. pakāpe.   Patiess prieks par mūsu novada pašdarbības kolektīviem, kas par savu aktiermeistarību, dziedāt un dejot prasmi ieguvuši augstus vērtējumus no žūrijas savā jomā. Un protams, liels paldies visu kolektīvu vadītājiem un  visu dziedošo kolektīvu koncertmeistarei Antrai Zuntnerei par ieguldīto darbu, sagatavojot kolektīvus skatēm.   Neskatoties uz garajām mēģinājuma stundām, kas pavadītas gatavojoties skatēm visi amatiermākslas kolektīvi aktīvi koncertējuši, spēlējuši teātri un rīkojuši izstādes visu sezonu. Skrundas KN četri dejukolektīvi piedalījušies amatiermākslas kolektīvu un deju draugu koncertā, „Cīruļputenī” Kuldīgā, kā arī Skrundas pilsētas svētkos. KN SDK „Virši” koncertējuši visaktīvāk. Kolektīvs viesojies pie draugiem Kandavā, Valgundē, Ancē un Slampē. Dejotāji piedalījušies arī senioru deju festivālā Ķegumā, Kurzemes senioru forumā Skrundā un pasākumā Berghofas muižas zirgu staļļos Sieksātē. VPDK „Mežābele” šajā sezonā viesojušies Alsungā un piedalījušies 4. Vislatvijas Mežābeļu saietā Viļakas novada Žīguros. BDK „Jautrais dancis” dejotāji viesojušies gan Lutriņos, gan Aizputē, ģimeņu svētkos. Un nupat, sezonas noslēgumā, kopā ar 180 dejotājiem no Saldus, Lutriņiem, Zirņiem, Kalvenes, Snēpeles un Skrundas vidusskolas „iedejoja vasaru” Skrundas estrādē, Bērnu deju svētkos.   Aktīvi koncertējuši arī Skrundas KN dziedošie kolektīvi. Kopā dziedāts uz Skrundas KN skatuves gan Ziemassvētku ieskaņas koncertā „Nakts mani uzrunā”, gan amatiermākslas kolektīvu koncertā. Vīru vokālais ansamblis „Vecie zēni” sezonas laikā piedalījušies vairākos piemiņas brīžu pasākumos Skrundā, Lēnās un Ķikuros un viesojušies pie draugiem Snēpelē, Pastendē un Durbē. Vīri piedalījās arī Kurzemes senioru forumā Skrundā Sieviešu vokālais ansamblis „Romance” februārī aicināja draugus uz koncertu „Viens mirklis”. Uz Skrundas KN skatuves uzstājās sieviešu un vīru vokālie ansambļi no Vārmes, Grobiņas, Aizputes, Aizkraukles un Snēpeles. Koncertā piedalījās arī vīru vokālais ansamblis „Vecie zēni”. „Romances” dziedātājas viesojušās arī Turlavā un Vārmē un piedalījušās Skrundas pilsētas svētkos. Sieviešu koris „Sonante” piedalījās III Kurzemes vīru koru DIŽKONCERTĀ . Koris „Sonante” koncertēs arī vasarā – 4. jūnijā piedalīsies Latvijas vīru un sieviešu koru salidojumā Cēsīs un Kurzemes dziesmu svētkos Kuldīgā, 2. jūlijā. Senioru koris „Novakars” aprīļa vidū aicināja senioru kolektīvus no Ventspils, Baldones, Durbes un Snēpeles uz Skrundu, uz koncertu „Izdziedi pavasari” . Dziedātāji piedalījās arī Kurzemes senioru forumā Skrundā. Kora „Novakars” dalībnieki 18. jūnijā piedalīsies Latvijas senioru koru dziesmu svētkos Tukumā. Bērnu vokālais ansamblis(vadītāja Sarmīte Pavilaite) šajā sezonā koncertējis gan Lieldienu pasākumā un Skrundas svētkos, kā arī nupat, sezonas noslēgumā, koncertā Kalvenē. Bērnu popgrupa „BUMS” dalībnieki (vadītāja Guna Pavilaite) piedalījušies gan pilsētas egles iedegšanas pasākumā, gan Skrundas pilsētas svētkos. Bet, visvairāk darba ieguldīts gatavojoties konkursam „Skrundas CĀLIS – 2016”. Mazajām dziedātājām vēl priekšā liels pārbaudījums – piedalīšanās vokālistu konkursā „Talsi uzdod toni”, 5. jūnijā, Talsos. Sprigani un ar degsmi, kā katru gadu, Skrundas KN darbojās arī Levitas Tuleiko modes deju studija. Levitas vadībā modes deju prasmi apguva gan bērni ( četrās vecuma grupās), gan pieaugušie – deju grupā „Esences”. Dejotāji piedalījušās gan Skrundas pilsētas svētkos, gan amatiermākslas kolektīvu koncertā Skrundas KN, gan modes deju festivālā Jaunpilī. Abi amatierteātri aizvadījuši sezonu rūpīgi gatavojoties kādam svarīgam pasākumam. Skrundas amatierteātris „SAAN” (režisors Aldis Zalgauckis) gatavojās kolektīva 10 gadu jubilejai, kas tika atzīmēta 14. maijā ar paša režisora sarakstītu lugu „Jubileja”. Izrādi varēs noskatīties arī skatītāji Vaiņodē, 16. jūlijā. Jauniešu amatierteātrisno rudens gatavojās Latvijas amatierteātru iestudējumu Kurzemes reģiona skatē – Gada izrāde 2015. Skatē jaunieši rādīja Ievas Melgalves lugu „Sargeņģelis”, ko pirms tam rādīja Laidos. Abi kolektīvi piedalījās Skrundas novada 4. amatierteātru svētkos Rudbāržos. Radoša un darbīga šī sezona bijusi Skrundas audējām ( vadītāja Anna Skarpa). Šajā sezonā kopā strādājušas 12 audējas. Pie stellēm tapuši visdažādākie darbi – segas, ķēžu segas, lins, kājceliņi un šalles Skrundas krāsās. Maijā, Skrundas pilsētas svētku laikā, atklāta audēju darbu izstāde, kas skatāma vēl tagad.   Skrundas KN skatuve ir dāsna pret visiem! Paldies visiem, kuri uz tās strādā un dāvā prieku citiem - ar patiesu mīlestību, rūpīgu un nesavtīgu darbu.   Informāciju sagatavoja: Liene Krūmiņa, Skrundas kultūras nama kultūras menedžere