Notiks 3. Vislatvijas reģionālo uzņēmēju biedrību kongress

Notiks 3. Vislatvijas reģionālo uzņēmēju biedrību kongress 10. decembrī Salaspils kultūras namā “Rīgava” uzņēmēji no visas Latvijas pulcēsies nu jau gadskārtējā – pēc kārtas trešajā – reģionālo uzņēmēju biedrību kongresā. Reģistrēšanās – līdz 7. decembrim (ieskaitot). Šogad kongresa galvenā tēma ir sadarbība ar valsts un pašvaldību kontroles un uzraudzības iestādēm, tostarp – Valsts ieņēmumu dienestu, Iepirkumu uzraudzības biroju, Pārtikas un veterināro dienestu un citām institūcijām. Kongresu šogad organizē Salaspils Uzņēmēju biedrība sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru un Salaspils novada pašvaldību. Atbilstoši galvenajai tēmai kongresā piedalīsies un ar uzņēmējiem diskutēs galveno valsts kontroles un uzraudzības dienestu vadītāji, Ekonomikas, Zemkopības un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju vadītāji, kā arī Latvijas pašvaldību vadītāji un pašvaldību pārziņā esošo kontroles institūciju pārstāvji. Saturiski kongresa darba kārtība tiek iedalīta trīs vienlīdz svarīgās daļās:
  • uzņēmēju un viņu pārstāvju problēmu loku definējums, ko izsaka pašu reģionu uzņēmēji, pašvaldību un uzņēmējus apvienojošo organizāciju pārstāvji;
  • kontroles institūciju vadības ziņojumi, kas izklāsta sadarbības principus no valsts iestāžu skatu punkta;
  • plenārsēdes un diskusiju formātā savukārt dalībnieki diskutēs par visām iepriekš nosauktajām tēmām un meklēs risinājumus.
„Nav noslēpums, ka viena no lielākajām uzņēmēju un uzņēmumu (neatkarīgi no darbības jomas un nozares) problēmām ir tieši sadarbība ar dažādām kontroles institūcijām, kas, vispārināti runājot, nostāda uzņēmējus „apsūdzētā” nevis partnera statusā attiecībās ar valsti,” par kongresa galveno tēmu stāsta šī gada kongresa saimnieka Salaspils Uzņēmēju biedrības vadītājs Miks Balodis. Viņš norāda, ka tādēļ kongresa galvenais uzdevums ir panākt arī tiesībsargājošo un kontrolējošo iestāžu un tās darbinieku izpratni: no tā, cik veiksmīgi attīstīsies uzņēmumi reģionos, lielā mērā atkarīga visu reģionu un arī valsts attīstība kopumā, tostarp – arī reģionu iedzīvotāju labklājība, darbavietas un pašvaldībās ienākošie nodokļi. Kā ierasts, kongresā tiks formulētas arī likumdošanas un normatīvā regulējuma izmaiņas, lai turpmāk sadarbība starp uzņēmējiem un valsts vai pašvaldību iestādēm veidotos produktīvāka un ar abpusēju cieņu. Par diskusiju dalībnieku ieteiktajiem risinājumiem notiks balsošana, lai pēc kongresa reģionālo uzņēmēju biedrību vārdā sagatavotu likumdošanas un normatīvo aktu izmaiņu priekšlikumu paketi.   3. Vislatvijas reģionālo uzņēmēju biedrību kongress Salaspilī, kultūras namā “Rīgava” (Līvzemes ielā 7) Kongresa sākums – pulksten 11:00. Reģistrācija no pulksten 10:15. Lūdzam iepriekš reģistrēt savu ierašanos, aizpildot reģistrācijas anketu Salaspils Uzņēmēju biedrības mājas lapā www.salaspilsuznemeji.lv līdz 7. decembrim (ieskaitot).   Sīkāka informāciju par kongresa norisi: Tālrunis: 67289053, 29234250 (Ainars Vladimirovs); e-pasts: ainars@tels.lv, evita@tels.lv.   Informāciju sagatavoja: Lolita Balcerbule, Salaspils novada domes Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja