Notiks apmācību kurss "Bērnu emocionālā audzināšana"

Notiks apmācību kurss Skrundas novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests” aicina vecākus pieteikties apmācībām “Bērnu emocionālā audzināšana”. Šis apmācību kurss ļauj vecākiem labāk izprast sava bērna uzvedību no dzimšanas līdz 7 gadu vecumam, kā arī palīdz saudzīgi koriģēt bērna rīcību reizēs, kad bērns ir patvaļīgs, nepaklausīgs vai agresīvs. Programmas “Bērnu emocionālā audzināšana” mērķis ir:
  • veicināt bērna uzticēšanos un mazināt trauksmi,
  • nostiprināt pašcieņu,
  • attīstīt saskarsmes iemaņas,
  • veicināt bērna iesaistīšanos dažādās aktivitātēs,
  • sekmēt attiecības ar vienaudžiem,
  • veicināt emociju pašregulāciju.
Apmācības vada Sarmīte Štāle. Apmācību sākums un vieta: 16. janvārī plkst. 17.00 “Sociālā dienesta” telpās, Kalēju ielā 4, Skrundā. Dalības maksa par 10 nodarbībām: 45,00 EUR (4,50 EUR par nodarbību). Apmācībām aicinām pieteikties līdz 2017. gada 13. janvārim, piezvanot pa tālruni 63331296 vai 26667415.    Informāciju sagatavoja: Anda Vītola, Skrundas novada p/a "Sociālais dienests" direktore