Notiks iedzīvotāju un pašvaldības pārstāvju tikšanās/diskusija

Notiks iedzīvotāju un pašvaldības pārstāvju tikšanās/diskusija  Lai veicinātu iedzīvotāju un pašvaldību pārstāvju savstarpējo komunikāciju un sadarbību, 16. oktobrī plkst. 10:00 Skrundas alternatīvās aprūpes dienas centrā Kalēju ielā 4 notiks tikšanās-diskusija, kuru vadīs Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centra eksperti. Interesenti aicināti pieteikt novada aktualitātes, kuras iekļaut diskusijās. Tikšanos-diskusijas laikā paredzēts iepazīstināt klātesošos ar dažādām Kurzemē jau strādājošām pašvaldību un iedzīvotāju (NVO) sadarbības formām, kā arī rosināt kvalitatīvu diskusiju par Skrundas novada iekšējiem sadarbības un līdzdalības jautājumiem. Eksperti iepazīstinās arī ar funkciju deleģēšanas iespējām, to juridisko pamatojumu, kā arī stāstīs par projektu finanšu avotiem, kuros pašvaldības var piedalīties kopīgi ar iedzīvotājiem.

Gan iedzīvotāji (arī biedrības, nodibinājumi), gan pašvaldību pārstāvji aicināti informēt Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centra vadītāju Inesi Siliņu par jautājumiem, kurus būtu nepieciešams aktualizēt tikšanās laikā – sadarbības idejas, jaunu pakalpojumu attīstība, kas varētu notikt sadarbojoties pašvaldībai ar iedzīvotājiem, sen sasāpējušas problēmas komunikācijā un līdzdalībā gan no pašvaldību, gan iedzīvotāju puses, u.tml.

Semināru-diskusiju vadīs Inese Siliņa, Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centra vadītāja un Brigita Dreiže, NVO eksperte, arī Liepājas pilsētas domes eksperte NVO un sabiedrības integrācijas lietās. Uz tikšanos aicināti visi interesenti, vēlams iepriekš piesakot savu dalību, rakstot uz e-pastu Inesei Siliņai inese.silina@zkcentrs.lv vai Dainai Ābelei daina.abele@skrunda.lv.

Kopumā Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrs oktobrī šādas iedzīvotāju un pašvaldības pārstāvju tikšanās organizē 5 vietās Kurzemē. To norise tiek finansēta no Eiropas Sociālā fonda projekta „Mēs Kurzemei” līdzekļiem, kuru ar 97,02% finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību un 7,93% finansē Talsu novada dome.

„Ziemeļkurzemes Nevalstisko organizāciju atbalsta centrs” (ZKNVOAC) ir 1998. gadā dibināta biedrība, kas kļuvusi par vadošo Kurzemes NVO pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas jomā. ZKNVOAC ikdienā strādā ar mērķi sekmēt pilsoniskas sabiedrības attīstību, vairojot zināšanas par nevalstiskajām organizācijām un atbalstot iedzīvotāju grupu sadarbību dzīves kvalitātes uzlabošanai Kurzemē un citur Latvijā.
Inese Siliņa
„Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrs” direktore
Projekta „Mēs Kurzemei” publicitātes un informācijas aprites eksperte
mob. 29811722, e-pasts: inese.silina@zkcentrs.lv, www.zkcentrs.lv