Notiks KPR attīstības padomes sēde

Notiks KPR attīstības padomes sēde 2014. gada 24. septembrī Kuldīgā notiks kārtējā Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes sēde, kurā lems par izmaiņām Kurzemes plānošanas reģiona Sabiedriskā transporta komisijas sastāvā, kā arī tiks uzklausīta Kultūras ministrijas pārstāvju sniegtā informācija par Kultūras ministrijas pārziņā esošajām ES fondu aktivitātēm 2014.– 2020. g. plānošanas periodā. Sēdēs turpinājumā Personu apvienības SIA "Sandra Mūriņa konsultācijas" un SIA "Civitta Latvija" pārstāvis Sandris Mūriņš prezentēs pētījuma “Kurzemes plānošanas reģiona specializācijas iespējas” rezultātus. Tā mērķis ir veikt ieguldījumu Kurzemes plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2030. gadam un attīstības programmas 2015.-2020. gadam izstrādē, izstrādājot ieteikumus reģiona ilgtermiņa specializācijas virzieniem. Pētījums tika izstrādāts Norvēģu finanšu instrumenta projekta “Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” ietvaros. Plašāku informāciju par paredzēto AP sēdi  un tās darba kārtību skatīt www.kurzemesregions.lv sadaļā “KPR Attīstības padome”, “AP dokumentu vietne”.   Papildu informācija: Kurzemes plānošanas reģiona administrācija Tālr. 67331492, fakss 67331285 e-pasta adrese: pasts@kurzemesregions.lv www.kurzemesregions.lv