Notiks parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par Valsts prezidenta apturētā likuma “Grozījumi Likumā par ostām” atcelšanu

Notiks parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par Valsts prezidenta apturētā likuma “Grozījumi Likumā par ostām” atcelšanu

Kuldīgas novada VK informē, ka notiks parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par Valsts prezidenta apturētā likuma “Grozījumi Likumā par ostām” atcelšanu.

No 10. marta līdz 8. aprīlim notiks parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par Valsts prezidenta apturētā likuma “Grozījumi Likumā par ostām” atcelšanu. 

Lai nodrošinātu parakstu vākšanu tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturētā likuma “Grozījumi Likumā par ostām” atcelšanu, Kuldīgas novada dome nolēma Kuldīgas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā izveidot 4 parakstu vākšanas vietas:

N. p.k.

Parakstu vākšanas vieta

ADRESE

1.

Kuldīgas novada pašvaldība

Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV- 3301

2.

Kuldīgas VPVKAC

Pilsētas laukums 2, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301

3.

Skrundas pilsētas un  pagasta pārvalde

Raiņa iela 11, Skrunda, Kuldīgas novads, LV 3326

4.

Alsungas pagasta pārvalde

"Pils iela 1, Alsunga, Kuldīgas novads, LV - 3306

Svarīgi, ņemt vērā, ka parakstu vākšana notiek, lai tautas nobalsošanā varētu lemt par šī likuma atcelšanu. Ja vēlētāji atbalsta likuma pieņemšanu un spēkā stāšanos, tad parakstu vākšanā nav jāpiedalās. Savukārt, ja vēlētājs atbalsta tautas nobalsošanas rīkošanu par šo jautājumu, tad parakstīties jādodas. 

Par apturētā likuma nodošanu tautas nobalsošanai parakstīties var tikai klātienē - parakstu vākšanas vietās Latvijā un ārvalstīs.

Vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties parakstu vākšanas vietā, bet vēlas piedalīties parakstu vākšanā, tiek nodrošināta iespēja pieteikties parakstu vākšanai savā atrašanās vietā. Parakstu vākšana vēlētāju atrašanās vietās notiks pēdējā parakstu vākšanas dienā, 8. aprīlī.

IESNIEGUMS BALSOŠANAI SAVĀ ATRAŠANĀS VIETĀ

Parakstu vākšanas punktu darba laiks: pirmdienās, trešdienās, piektdienās, sestdienā no plkst. 9:00-13.00 un otrdienās, ceturtdienās, svētdienās no plkst.15.00-19.00

Vairāk informācijas: 

HTTPS://WWW.CVK.LV/LV/PARAKSTU-VAKSANAS/TAUTAS-NOBALSOSANAS-IEROSINASANAI-PAR-SAEIMA-PIENEMTA-LIKUMA-ATCELSANU/PARAKSTU-VAKSANA-TAUTAS-NOBALSOSANAS-IEROSINASANAI-PAR-APTURETO-LIKUMU-GROZIJUMI-LIKUMA-PAR-OSTAM-2022-GADS

Kontaktu tālruņi informācijai:

Kuldīgas novada Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja: Inese Ozola, mob.tālr. 27020961;
Kuldīgas novada Vēlēšanu komisijas sekretāre: Ina Firsova, mob.tālr. 27020964.