Notiks piemiņas pasākums Airītēs

Notiks piemiņas pasākums Airītēs 11. novembrī, “O.Kalpaka muzejā un piemiņas vietā “Airītes”” notiks Latvijas Atbrīvošanas karā kritušo varoņu piemiņas diena. Pasākuma sākums plkst. 13.00. Pēc svinīgā pasākuma - Lāčplēša dienai veltīts spēka skrējiens. Papildus informācija nolikumā 2015.gada 11.novembra pasākuma norises kārtība „Oskara Kalpaka muzejā un piemiņas vietā „Airītēs””.
N.P.K. Norise
1. Mūzika pasākuma noskaņai (no 12.30).
2. 13.00 - Uzaicinātie viesi ( tie, kuri saka svētku uzrunas) uznāk uz paaugstinājuma, noliek ziedus un paliek.
3. Ievadvārdi „O.Kalpaka muzeja un piemiņas vietas „Airītes”” vadītājs - Roberts Sipenieks.
4. Valsts himna.
5. Vārds Loretai Robežniecei – Skrundas novada pašvaldības vadītājai.
6. Vārds Saldus novada zemessardzes pārstāvim – Jānim Rudzītim.
7. Pateicības vārdi un uzaicinājums pārējiem pasākuma dalībniekiem nolikt ziedus ( Roberts Sipenieks).
11. Pasākuma dalībnieki noliek ziedus, skanot patriotiskām dziesmām.
12. Pēc svinīgā pasākuma sākas sacensības veltītas Lāčplēša dienai.
  Informāciju sagatavoja: Baiba EversoneSkrundas novada pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste.