Notiks Skrundas novada domes ārkārtas sēde

18. septembrī plkst. 8.00 Skrundas novada pašvaldības zālē, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks Skrundas novada domes ārkārtas sēde, bet pēc tās – Skrundas novada domes komiteju apvienotā sēde.   ĀRKĀRTAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA
Nr. p.k. Lēmuma projekta nosaukums Lēmuma projekta sagatavotājs Lēmuma projekta reģ. Nr.
1. Par p/I “Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” direktores iecelšanu amatā Administratīvo lietu nod.vad. I. Freimane 197