Notiks Skrundas novada domes ārkārtas sēde

3. novembrī plkst. 17.00 Skrundas novada pašvaldības zālē, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks Skrundas novada domes ārkārtas sēde.     DARBA KĀRTĪBA
Nr. p.k. Lēmuma projekta nosaukums Lēmuma projekta sagatavotājs Lēmuma projekta reģ. Nr.
1. Par saistošo noteikumu Nr. 7/2014 “Grozījumi 2014. gada 23. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2014 “Skrundas novada pašvaldības 2014. gada budžets”” apstiprināšanu Finanšu nod. vad. I. Muceniece 250
2. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Nīkrāces pamatskolā Finanšu nod. vad. I. Muceniece 251
3. Par apbalvošanu Latvijas Republikas proklamēšanas 96.gadadienā Attīstības nod. vad. Z. Eglīte 252