Notiks Skrundas novada domes ārkārtas sēde

11. novembrī plkst. 8.00 Skrundas novada pašvaldības zālē, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks Skrundas novada domes ārkārtas sēde.     DARBA KĀRTĪBA
Nr. p.k. Lēmuma projekta nosaukums Lēmuma projekta sagatavotājs Lēmuma projekta reģ. Nr.
1. Par Skrundas novada domes priekšsēdētāja pienākumu izpildītāja iecelšanu un  amatpersonas paraksta tiesībām Administratīvo lietu nod.vad. I. Freimane 255