Notiks Skrundas novada domes ārkārtas sēde

20. novembrī plkst. 8.00 Skrundas novada pašvaldības zālē, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks Skrundas novada domes ārkārtas sēde, bet pēc tās – Skrundas novada domes komiteju apvienotā sēde.   ĀRKĀRTAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA
Nr. p.k. Lēmuma projekta nosaukums Lēmuma projekta sagatavotājs Lēmuma projekta reģ. Nr.
1. Par deputātu maiņu Skrundas novada domes 2013. gada sasaukumā Administratīvo lietu nod. vad. I. Freimane 256
2. Balsu skaitīšanas komisijas izveidošana   257
3. Skrundas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vēlēšanas     258
4. Par Skrundas novada domes pastāvīgajām komitejām     259
5. Par Skrundas novada pašvaldības komisijām   Administratīvo lietu nod. vad. I. Freimane 260