Notiks Skrundas novada domes ārkārtas sēde

15. janvārī plkst. 8.00 Skrundas novada pašvaldības zālē, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks Skrundas novada domes ārkārtas sēde.     DARBA KĀRTĪBA
Nr. p.k. Lēmuma projekta nosaukums Lēmuma projekta sagatavotājs Lēmuma projekta reģ. Nr.
1. Par nekustamā īpašuma "Mežaine", Raņķu pagastā, Skrundas novadā, iegādi zemes lietu speciālists N. Danenbergs 1
 
  Informāciju sagatavoja: Kristiāna Rubene, Skrundas novada domes sekretāre