Notiks Skrundas novada domes ārkārtas sēde

23. februārī plkst. 16.00 Skrundas novada pašvaldības zālē, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks Skrundas novada domes ārkārtas sēde.     DARBA KĀRTĪBA
Nr. p.k. Lēmuma projekta nosaukums Lēmuma projekta sagatavotājs Lēmuma projekta reģ. Nr.
1. Par Skrundas Profesionālas vidusskolas likvidācijas procesu. Izglītības nodaļas vadītāja I. Flugrāte 27
Informāciju sagatavoja: Kristiāna Rubene, Skrundas novada domes sekretāre