Notiks Skrundas novada domes ārkārtas sēde

11. martā plkst. 15.30 Skrundas novada pašvaldības zālē, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks Skrundas novada domes ārkārtas sēde.     DARBA KĀRTĪBA
Nr. p.k. Lēmuma projekta nosaukums Lēmuma projekta sagatavotājs Lēmuma projekta reģ. Nr.
1. Par Skrundas Profesionālās vidusskolas likvidācijas procesu   Izglītības nodaļas vadītāja I.Flugrāte 61
Informāciju sagatavoja: Kristiāna Rubene, Skrundas novada domes sekretāre