Notiks Skrundas novada domes ārkārtas sēde

7. aprīlī plkst. 16.00 Skrundas novada pašvaldības zālē, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks Skrundas novada domes ārkārtas sēde.     DARBA KĀRTĪBA
Nr. p.k. Lēmuma projekta nosaukums Lēmuma projekta sagatavotājs Lēmuma projekta reģ. Nr.
1. Par Skrundas novada domes 11.03.2015. ārkārtas sēdes (prot. Nr. 5, 1.§) lēmuma „Par Skrundas Profesionālās vidusskolas likvidācijas procesu” 4.2.punkta grozīšanu zemes lietu speciālists N. Danenbergs 91
Informāciju sagatavoja: Kristiāna Rubene, Skrundas novada domes sekretāre