Notiks Skrundas novada domes ārkārtas sēde

20. augustā plkst. 8.00 Skrundas novada pašvaldības zālē, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks Skrundas novada domes ārkārtas sēde.     DARBA KĀRTĪBA
Nr. p.k. Lēmuma projekta nosaukums Lēmuma projekta sagatavotājs Lēmuma projekta reģ. Nr.
1. Par Rudbāržu internātpamatskolas – rehabilitācijas centra direktora apstiprināšanu Izglītības nod. vad. I. Flugrāte 196
Informāciju sagatavoja: Kristiāna Rubene, Skrundas novada domes sekretāre