Notiks Skrundas novada domes ārkārtas sēde

Š. g. 3. maijā plkst. 8.00 Skrundas novada pašvaldības zālē, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks Skrundas novada domes ārkārtas sēde. DARBA KĀRTĪBA
Nr. p.k. Lēmuma projekta nosaukums Lēmuma projekta sagatavotājs Lēmuma projekta reģ. Nr.
1. Par saimniecisku un organizatorisku pasākumu veikšanu aprūpes namā “Valtaiķi” Admin.lietu nod.vad. I. Freimane 84
2. Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības administratīvās komisijas sastāvā Admin.lietu nod.vad. I. Freimane 85
Informāciju sagatavojusi: Eva Nudiena, Skrundas novada pašvaldības sekretāre