Notiks Skrundas novada domes ārkārtas sēde un komiteju apvienotā sēde

Š. g. 15. februārī plkst. 8.00 Skrundā, Raiņa ielā 11 notiks Skrundas novada domes ārkārtas sēde un komiteju apvienotā sēde.     Ārkārtas sēdes darba kārtība
Nr. p.k. Lēmuma projekta nosaukums Lēmuma projekta sagatavotājs Lēmuma projekta reģ. Nr.
1. Par grozījumiem Skrundas novada domes 25.01.2018. sēdes (prot. Nr.1, 8.§) lēmumā “Par p/i “Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” vadītāja apstiprināšanu” Admin.lietu nod.vad. I. Freimane 18
Informāciju sagatavojusi: Eva Nudiena, Skrundas novada pašvaldības sekretāre