Notiks Skrundas novada domes ārkārtas sēde

Š. g. 12. decembrī plkst. 8.00 Skrundas novada pašvaldības zālē, Raiņa ielā 11, Skrundā, notiks Skrundas novada domes ārkārtas sēde.     DARBA KĀRTĪBA
Nr. p.k. Lēmuma projekta nosaukums Lēmuma projekta sagatavotājs Lēmuma projekta reģ. Nr.
1. Par SIA “Skrundas komunālā saimniecība” līdzšinējā valdes locekļa atcelšanu un jauna iecelšanu Pašvaldības izpilddirektors G. Putniņš 225
2. Par maksas noteikšanu Skrundas novada pašvaldības 2017.gada kalendāram Finanšu nodaļas vad. I. Muceniece 226
Informāciju sagatavoja: Eva Nudiena, Skrundas novada domes sekretāre