Notiks uzņēmējdarbības atbalsta tīkla diskusija ar Altum un LGA

Notiks uzņēmējdarbības atbalsta tīkla diskusija ar Altum un LGA Latvijas pašvaldību savienības (LPS) mītnē 28. nobembrī no plkst. 10.00 līdz 12.30 notiks uzņēmējdarbības atbalsta tīkla diskusija ar Latvijas attīstības finanšu institūcijas Altum un Latvijas Garantiju aģentūras (LGA) pārstāvju līdzdalību, un diskusijas tiešraide tiks translēta LPS mājaslapā. Diskusijā plānots runāt par valsts atbalstu, kas tiek nodrošināts caur Latvijas attīstības finanšu institūcijas Altum un LGA programmām un palīdz uzņēmējiem piesaistīt finansējumu nepietiekama nodrošinājuma gadījumā, tāpat palīdz veidoties jauniem uzņēmumiem.   Diskusijas tēmas pamatojums izriet no tā, ka LPS ir analizējusi kredītiestāžu kreditēšanas pakalpojumu pieejamību reģionos, kur kopumā kredītiestādes ir atvērtas un piedāvā kreditēšanas pakalpojumus mazo un vidēji mazo uzņēmumu attīstībai – gan ilgtermiņa investīcijām, gan apgrozāmo līdzekļu iegādei īstermiņā. Tāpat kredītiestāžu speciālisti uzsver, ka ES struktūrfondu līdzfinansējumu piesaiste tiek vērtēta pozitīvi un ir bijis par pamatu bankas līdzfinansējumam.  Tomēr atsevišķos projektos, bez ES fondiem, šie pakalpojumi ir bijuši pārāk dārgi (kredītam piemērojamās procentu likmes ir svārstījušas no 8 – 14%) un tāpat ir zināmi gadījumi, kad finansējums ir atteikts, kas ir zināms risks reģionālās ekonomikas attīstībai. Diskusijas darba jautājumi:
  • ALTUM realizētās atbalsta programmas; 
  • LGA realizētās atbalsta programmas; 
  • Praktiski piemēri dažādiem uzņēmumiem, ja tiem būtu vajadzība pēc finansējuma izaugsmes projektam un  kāda veida finansējuma struktūra būtu piemērojama  (bankas kredīts,  kapitāla investīcijas (ieskaitot riska kapitālu un biznesa eņģeļus), Altum programmas vai LGA finanšu instrumenti);  
  • Ieskats EK prasībai, ka atbalstu nevar sniegt saimnieciskās darbības veicējiem, kuriem vērojamas grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmes un kā tas ietekmē Altum un LGA līdzfinansējumu. 
Diskusijas tiešraide tiks translēta LPS mājas lapā – http://www.lps.lv/Pasakumi/Tiesraide/. Informācijas avots: http://www.lps.lv