Notikumiem bagāta nedēļa "Liepziediņā"

Notikumiem bagāta nedēļa Aizvadītajā nedēļā Skrundas pirmsskolas izglītības iestādē "Liepziediņš" viesojās Skrundas bērnu bibliotēkas darbinieces, Skrundas Jauniešu centra jaunieši un keramikas radošās darbnīcas vadītājs Leontīns Cīrulis, kā arī tika atzīmēta Meteņdiena un Starptautiskā dzimtās valodas diena. Pirmdiena, 16. februāris Bērnudārzam ir izveidojusies laba sadarbība ar Skrundas bērnu bibliotēku. Jau ilgus gadus bērni divas reizes mācību gadā dodas uz bērnu bibliotēku. Šogad bibliotekāres piedāvāja jaunu iniciatīvu – Grāmatas dodas pie bērniem. Šī projekta ietvaros reizi mēnesī bibliotekāres ar smagām, bērnu grāmatu pilnām somām ierodas “Liepziediņā”. Bērni nu kļuvuši par pilntiesīgiem lasītājiem, un viņiem ir iespēja izvēlēties sev tīkamas grāmatas, nest tās uz mājām un lasīt. Paldies bibliotekārēm par šo iniciatīvu. Bērniem ir pastiprinājusies interese par lasīšanu, kā arī uzlabojusies lasītprasme. Pēcpusdienā pie bērniem vecākajā un sagatavošanas grupā viesojās jaunieši no Skrundas Jauniešu centra. Jaunie skolotāji kopā ar sešgadīgajiem bērniem gatavoja spalvu papagaili, bet kopā ar piecgadīgajiem – čiekura putniņu. Pēc praktiskā darba sekoja jautras spēles līdz vēlam vakaram. Otrdiena, 17. februāris Rīta pusē notika tradicionālais bērnurīts – Meteņdiena. Šoreiz svētku brīdis bija laukā, tāpēc maskās tērpušās bija skolotājas. Kā jau tradīcijas prasa, bērni mētājās ar vārdiem, parunām, ar lielu troksni baidīja prom visus niķus un nedarbus, bet Metenis mētājās ar sniega pikām. Ieradās arī Sniegavīrs, kurš bērnus aicināja jautrās dejās un stafetēs. Pasākuma noslēgumā Metenis meta katram dalībniekam pa meteņpīrāgam. Ceturtdiena, 19. februāris Pie mums viesojās SIA “CRAZY CERAMICS” keramikas fantāzijas radošās darbnīcas vadītājs un Latvijas rekordu grāmatā nominētā, par godu Rīgas 800–gadei veltītā “Svečtura–giganta" autors Leontīns Cīrulis (sīkāk www.cirulis.viss.lv). Meistars aicināja bērnus piedalīties radošā darbā, radot kaut ko jaunu, pašiem ar savām rokām. Visi bērni, kas vēlējās, veidoja uz īstas podnieka ripas īstu māla šķīvīti. Un visiem sanāca! Visi, kas darbojās ar mālu, saņems savu šķīvīti pēc keramikas apdedzināšanas! Visu nedēļu Liepziediņā norisinājās Starptautiskajai dzimtās valodas dienai veltīti pasākumi Ik gadu 21. februārī visā pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā dzimtās valodas diena, uzsverot valodas nozīmi izglītībā, komunikācijā, sabiedrības attīstībā un integrācijā, kā arī indivīda radošajā pašizpausmē. Šajā dienā UNESCO aicina novērtēt valodu un kultūru daudzveidību, kas  bagātina un saliedē sabiedrību un veicina starpkultūru dialogu. UNESCO LNK šogad Starptautiskajā dzimtās valodas dienā aicina pievērsties mīlestības tēmai un atzīties mīlestībā dzimtajā valodā, rakstot mīļotajiem cilvēkiem, radiem un draugiem, savai pilsētai, valstij un pasaulei. Aicinām iedvesmoties no Raiņa un Aspazijas savstarpējās sarakstes, kas iekļauta UNESCO programmas "Pasaules atmiņa" Latvijas nacionālajā reģistrā. “Liepziediņā” visu nedēļu bērni iepazinās ar Raiņa un Aspazijas dzejoļiem bērniem, zīmēja, veidoja, aplicēja pēc to sižetiem, klausījās dziesmas ar šo dzejnieku vārdiem, skatījās pēc dzejoļu sižetiem veidotas multfilmas, kā arī dejoja jaunrades dejas pēc R. Paula melodijām dzejoļiem Vīle vaļā un Visi vēji. Bērni dāvāja Ventai ar mīlestību zīmētu Nedrošo mēness tiltiņu, savām ģimenēm – pašu aplicētas sirsniņas, padalījās ar citiem bērniem, kādos mīļvārdiņos viņus sauc ģimenē. Teksts un foto: Dzintra Eglīte, PII "Liepziediņš" vadītāja