Notikušas apmācības pusaudžu vecākiem

Notikušas apmācības pusaudžu vecākiem Nīkrāces Saietu namā notika pusaudžu vecākiem veltītas apmācības “ Ceļvedis audzinot pusaudzi”, kuras vadīja Skrundas novada p/a “Sociālais dienests” psiholoģe A. Bušmane. Nereti tieši  pusaudžu vecāki jūtas apmulsuši un nezina, kā veidot attiecības ar saviem pusaudžu vecuma bērniem. Lai sniegtu vecākiem atbalstu un izpratni par to, kas pusaudžiem svarīgs, kas ar viņiem notiek un kā vecākiem veidot veiksmīgu sadarbību ar saviem bērniem, nodarbībās tika ietvertas tēmas: Pusaudžu un vecāku tiesības; pienākumi un atbildība; vecāku un pusaudžu savstarpējās attiecības un komunikācija; veselīgs dzīvesveids; pusaudžu seksualitāte; pusaudžu   prasmes; emociju pašregulācija; disciplinēšana; dzīves prasmes, rūpes par sevi. Apmācību grupas dalībnieki saņēma gan nepieciešamo teorētisko materiālu, gan pilnveidoja praktiskās iemaņas pusaudžu audzināšanā. Notika 10 nodarbības, kur noslēgumā tika pasniegts dalībniekiem sertifikāts par apmeklētajām  nodarbībām. Informāciju sagatavoja: A. Bušmane, Skrundas novada p/a “Sociālais dienests” psiholoģe Foto: S.Knopkena