Novada amatierteātru svētki Raņķos

Novada amatierteātru svētki Raņķos Marta pēdējā sestdienā Raņķos uz saviem otrajiem kopīgajiem svētkiem pulcējās Skrundas novada amatierteātri. Martā svinam teātra dienu, aprīlī – joku dienu, tāpēc pasākuma moto bija ”Es esmu kārs uz jokiem”.   Svētkus atklāja teātra maskas, smaidīgā un drūmā, liekot visiem aizdomāties – kas ir teātris? Svētku apmeklētāji tika iepazīstināti ar kolektīviem un to režisoriem: Skrundas amatierteātri ”SAAN” un Skrundas jauniešu teātri, un to režisori Andu Birznieci, Nīkrāces amatierteātri ”Brinida” un režisori Ingu Ezerieti, Rudbāržu amatierteātri ”Spēlmaņi” un režisori Mirdzu Pilskungu, kā arī ar Raņķu amatierteātri un režisori Raimondu Vilmani. Mīļus sveicienus visi saņēma no Skrundas kultūras nama direktores Loretas Robežnieces un Raņķu pagasta pārvaldes vadītāja Daiņa Eisaka. Skrundas amatierteātris rādīja fragmentus no savas jaunās lugas. Ļoti aktuāla tēma bija dakteri – par tiem jokoja gan Skrundas jaunieši, gan rudbāržnieki. Raņķu amatierteātra izpildījumā tika stāstītas anekdotes – par blondīnēm, kā arī sievas un vīra attiecībām. Nīkrāces aktieri rādīja skečus. Pasākums beidzās ar apsveikumiem un laba vēlējumiem kolektīviem. Kopīgi tika nodziedāta teātra himna – Lilioma dziesmu. Katrs kolektīvs tika pie Raņķu mazās pēdiņas, bet svētku simbols – lielā pēda – nonāca pie Skrundas amatierteātra ”SAAN”, kas svētkus rīkos nākamgad. Liels paldies visiem kolektīviem par jaukajiem priekšnesumiem! Paldies skatītājiem! Lai smaids visiem ir šī pavasara galvenais aksesuārs! Skrundas TV sagatavoto video var noskatīties ŠEIT. Teksts: Aija Zeme, Raņķu kultūras darba organizatore Foto: Līga Zeme