Novada Vēlēšanu komisija

Skrundas novada Vēlēšanu komisija no 3. - 27.jūnijam izsludina pieteikšanos uz vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu amatiem. Iesnieguma veidlapas var saņemt un iesniegt Skrundas novada Domē vai pagastu pārvaldēs. Komisijas locekļa kandidāta pieteikuma veidlapa atrodama arī šeit.
Iec. Nr. Iecirkņu atrašanās vietas
550 Skrundas kultūras nams Lielā iela 1, Skrunda
560 Atpūtas centrs Atpūtas centrs, Lielā iela, Dzelda, Nīkrāces pagasts
563 Sākumskola Sākumskola, Raņķi, Raņķu pagasts
565 Rudbāržu tautas nams Dārdedzes, Rudbārži, Rudbāržu pagasts
566 Sieksātes pagastmāja Sieksātes pagastmāja, Sieksāte, Rudbāržu pagasts