Novembris 2017 "Liepziediņā"

Novembris 2017 Novembrī “Liepziediņā” viesojās gan leļļu teātris ar muzikālu uzvedumu, gan ķekatnieki un pat policisti un supervaroņi. Mēnesis aizritējis aktīvi gatavojoties Mārtiņdienai un Latvijas valsts svētkiem, bērni devušies arī izzinošā pārgājienā "Zelta rudens", kā arī apmeklējuši bērnu bibliotēku un skaitījuši tautasdziesmas. 2. novembrī pie mums viesojās leļļu teātris "Tims" ar muzikālu uzvedumu "Vilks, kurš rija grāmatas". 6. novembrī Krišjāņa Barona dzimšanas dienai par godu vecākās un sagatavošanas grupas bērniem notika literatūras nodarbības bērnu bibliotēkā. Bibliotēkā bērni papildināja zināšanas par Kr. Baronu, skandēja no galvas iemācītās tautasdziesmas, apguva jaunas tautas rotaļiņas. 7. novembrī rudens pārgājiens „Zelta rudens.” Rīts bija mierīgs un kluss, un visi ar pozitīvu noskaņojumu devās ceļā. Pārgājiena galamērķis bija Skrundas pilskalna jaunā dabas taka. Ceļā tika nostiprinātas zināšanas par dzimto pilsētu, uzdoti uzmanības, atjautības uzdevumi, uzklausīti to bērnu stāsti, kas dzīvo šajās ielās.  10. novembrī tradicionālā Mārtiņdiena. Šai dienai gatavojoties, tika darināti naudas maciņi un nauda, telpas greznotas ar Mārtiņgaiļiem. Zālē norisinājās lielais tirgus, kurā ikvienam bija iespēja apgūt prasmi, kā izvēlēties preci, kā runāt ar pārdevēju un nosaukt preces īstajos vārdos, kā saskaitīt pašgatavoto naudiņu, saplānot pirkumus tā, lai varētu pacienāt ikvienu savas ģimenes locekli. Kad maciņi jau bija patukšojušies, zālē iedejoja ķekatnieki – Mārtiņgailis, pats Mārtiņš, čigāniete, kas aicināja visus jautrās dejās un rotaļās. 14. novembrī bērnu bibliotēkas kārtējā viesošanās diena, kad 5-6 gadīgie bērni atnes mājās izlasītās grāmatas un izvēlas, ko lasīt turpmāk. 17. novembrī Latvijas dzimšanas dienai veltīts bērnurīts. Svētkus iesākām, dziedot Latvijas valsts himnu. Ikviens tērpies baltā blūzē, rotājies ar dzintara rotaslietām. Bērnurītā skanēja latviešu tautas dziesmas, lielākie bērni skandēja dzejoļus par Latviju, dejoja latviešu tautas dejas, mazākie – rādīja latviešu tautas rotaļas. Ikkatrā grupā bērni apguvuši un svētkos skandēja daudz tautasdziesmu. Iestādes gaitenī varēja apskatīt svētkiem veltītu bērnu zīmējumu izstādi. Mājturības nodarbībā ikkatra grupa gatavoja cienastu no rauga mīklas.Teritorijā varēja apskatīt bērnu rokdarbos gatavotos dekorus ar valsts simboliku. Pēdējā nedēļā iesaistījāmies Valsts policijas rīkotajā sociālajā kampaņā Supervaronim nepazust. Nedēļas gaitā tikaiegūtas un nostiprinātas zināšanas par pieciem ar drošību saistītiem jautājumiem. 29. novembrī iestādē 4 – 6 gadīgie bērni sagaidīja ciemos nepilngadīgo lietu inspektori Sandu Dēvitu, policistus runci Rūdi un bebri Bruno un Supervaroni Tomu, kurš kopā ar bērniem izspēlēja dažādas situācijas par drošību. Nepilngadīgo lietu inspektore pastāstīja bērniem par satiksmes noteikumu ievērošanu, drošību un uzvedību uz ielas, kā arī uzdeva jautājumus, lai pārliecinātos, ko bērni zina par drošību. Katrs saņēma jautājumu lapu, kurā ar uzlīmēm varēja apliecināt, ka zina atbildes uz visiem pieciem Supervaroņa jautājumiem. Pēc pasākuma iestādes teritorijā bija iespēja apskatīt dažādus trafarētos policijas transportlīdzekļus. Informāciju sagatavoja: Dzintra Eglīte, PII "Liepziediņš" vadītāja