Novembris Jaunmuižas pamatskolā

Novembris Jaunmuižas pamatskolā 8. novembrī skolā norisinājās Mārtiņdienai veltīts pasākums. Skolēniem bija iespēja minēt mīklas, uzzināt dažādus ticējumus saistībā ar Mārtiņiem, kā arī šīs zināšanas varēja pielietot praktiski, veicot dažādus atjautības uzdevumus. Pēc Mārtiņdienas skolēni un skolotāji devās uz Skrundas Profesionālo vidusskolu, kur pasākumā ”Latvijas karavīrs laikmetu griežos” tikās ar pirmo atjaunoto LR Jūras spēku komandieri, admirāli Gaidi Andreju Zeibotu. Skolēni aktīvi iesaistījās sarunā, uzdeva sev interesējošos jautājumus. Pēc tikšanās skolēni kopā ar Jaunmuižas pamatskolas skolotājiem un skolotāju Andu Vītolu lēja sveces, lai 18. novembrī izgaismotu savu māju logus. 11. novembrī skolā notika Lāčplēša dienai veltīts pasākums, kuru vadīja skolotāja Irina Freimane. Skolotāja bija izveidojusi prezentāciju ar ieskatu Latvijas vēsturē. Lai pārbaudītu, cik uzmanīgi skolēni ir klausījušies, vecāko klašu skolēniem bija iespēja piedalīties atjautības spēlē ”Zini vai mini”, bet mazākie skolas skolēni izgatavoja ordeņus, piemēram, ”Par drosmi”, ”Par izpalīdzību”, kurus piešķīra saviem vecākiem, draugiem, skolas darbiniekiem. 15. novembrī skolā tika atzīmēta Latvijas 95. dzimšanas diena. Skolotāja Evita Dureika kopā ar skolēniem sagatavoja emocionālu pasākumu ”Nāk gadalaiki apgleznot Latviju”, izmantojot arī videoprojekcijas. Skolotāju izpildījumā skanēja dziesma ”Tad, kad latvieši iet Dievu lūgt” . 15. novembrī sadarbībā ar Latvijas mutes veselības centru skolēniem tika veikta profilaktiskā mutes veselības pārbaude. Skolēni ar interesi apmeklēja ”Zobu busiņu” un individuāli uzklausīja zobu higiēnistes ieteikumus. 29. novembrī skolēni tikās ar akciju sabiedrības ”Sadales tīkls” Ekspluatācijas funkcijas Rietumu ekspluatācijas daļas Kuldīgas nodaļas meistaru Juri Dureiku, lai pārrunātu gan ar elektrodrošību saistītus jautājumus, gan iepazītos ar elektriķa profesiju. Teksts un foto: Lāsma Freimane, Inga Rence-Remte