Novembris "Liepziediņā"

Novembris Skrundas PII “Liepziediņš” bērni novembrī svinēja Mārtiņdienu un Latvijas dzimšanas dienu, bet pirms tam – cītīgi gatavojās šiem svētkiem.   10. novembris  Mārtiņdiena Mārtiņdienu Liepziediņā tradicionāli atzīmē ar Mārtiņtirgu. Šim notikumam gatavojoties, katrs bērns izgatavo savu naudas maciņu un griež krāsainu papīra naudiņu. Tiek apgūtas latviešu tautasdziesmas, ticējumi, rotaļas… Tēlojošās nodarbībās Mārtiņgailis tiek veidots no dažādiem materiāliem. Katra grupiņa no dabas materiāliem veido lielo Mārtiņgaili, kas pie vārtiņiem ik rītu sagaida bērnus un vecākus. Tirgus dienā katrs no mājām atnesis vienu trauku ar ēdamām tirgus precēm. Pārdevēju lomās iejūtas iestādes personāls. Kad ir gana daudz pirkts, ierodas ķekatas, kuras aicina visus kopīgās rotaļās, un noklausās, kā bērni prot latviešu tautas ticējumus, tautasdziesmas. Latvijas dzimšanas diena Gatavojoties Latvijas dzimšanas dienai, bērni ekskursijās tuvāk iepazīstas ar savu dzimto pilsētu, pārrunā par Latvijas bagātībām un simboliku. Mājturības nodarbībā tradicionāli katrs gatavo cepumu kūciņu dzimšanas dienas mielastam. Svētku koncertā visi bērni un personāls vienojas kopīgā Latvijas himnas dziedāšanā.  5-6gadīgie bērni, tērpušies latviešu tautas tērpos, rāda savu dejotprasmi. Mazākie bērni izspēlē latviešu tautas rotaļas, katra grupiņa skandē latviešu tautasdziesmas, deklamē patriotiskus dzejoļus. Ciemojas bērnu bibliotēka Skrundas bērnu bibliotēkas darbinieces ar grāmatu pilnām somām ieradās 16. novembrī. 5–6gadīgie bērni izvēlējās sev grāmatas, kuras mājās lasīt līdz Ziemsvētkiem. Esam iesaistījušies If Drošības fonda projektu konkursā Mūsu pirmsskolas izglītības iestāde ir pašvaldības īpašums un darbojas kopš 1977. gada. Sešas bērnudārza grupiņas patlaban apmeklē 131 izglītojamais. Esam vienīgais bērnudārzs novadā, kas nav skolas telpās. Nolietojušās ir iestādes komunikācijas. Iestādē kopš ekspluatācijas sākuma nav bijuši dūmu detektori. 2016. gadā plānojam šo nepilnību novērst un ierīkot ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu. Ļoti ceram uz šī If Drošības fonda projekta finansiālo atbalstu, lai projekta ietvaros daļēji segtu minētos izdevumus ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ierīkošanā, iztrūkstošo summu sedzot no budžeta. Konkursa finālā ir iekļuvuši 10 projekti – balsojums ir sācies 24. novembrī un ilgs līdz pat 13. decembrim. Tie trīs finālisti, kas laika posmā līdz 13. decembra plkst. 23.59 būs saņēmuši vislielāko balsojumu, katrs savam projektam iegūs If Drošības fonda finansējumu apmērā līdz 1000 EUR (iekļaujot PVN). Projekta uzvarētāji tiks paziņoti 16. decembrī. No viena interneta pieslēguma www.draugiem.lv vai www.facebook.com drīkst balsot tikai 1 reizi līdz 13. decembrim. Ļoti lūdzam nobalsot no sava datora, aicināt savus radiniekus, draugus – arī citās pilsētās. Jau iepriekš paldies! Teksts: Dzintra Eglīte, PII "Liepziediņš" vadītāja Foto no PII "Liepziediņš" arhīva