Novēro 100 putnu sugas Latvijas simtgadei

Novēro 100 putnu sugas Latvijas simtgadei Latvijā jebkad ir sastaptas apmēram 365 putnu sugas. Noteikti ir arī tādas, kas līdz šim vēl nav sastaptas, jo gandrīz katru gadu tiek novērotas jaunas putnu sugas Latvijai. Latvijā novēroto putnu sugu skaits pieaug ātrāk, nekā Latvijas gadu skaits – kopš 2000. gada Latvijas putnu sarakstam ir piepulcējušās veselas 43 sugas – vidēji 2,4 sugas gadā. Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) izaicinājums valsts simtgadē ir novērot 100 putnu sugas līdz 15. maijam. Latvijas simtgade ir tāds patīkams un emocionāls gadu skaitlis, kurš simbolizē netveramu briedumu un stabilitāti, kuru sasniedz tikai retais, tāpēc vairums ar patiesu lepnumu vēlas svinēt #LV100. Labs veids, kā to atzīmēt, ir Latvijas dabas daudzveidības iepazīšana un 100 putnu sugas ir arī ļoti labs mērķis, kuru uzstādīt putnu vērotājam–iesācējam. Tas, iespējams, potenciālajam dalībniekam šķiet ļoti daudz, taču patiesībā mērķi nav grūti sasniegt. Aprīlī un maijā pilnā sparā ritēs pavasara putnu migrācija. Sākt var kaut šodien un sarakstā var iekļaut no 2018. gada 1. janvāra novērotās putnu sugas. 2018. gadā ne viena vien pieredzējuša putnotāja janvāra saraksts* pārsniedza 100 sugas. Un līdz maija vidum sasniegt simtu var ar baudu un atpūšoties. Vienīgais nosacījums – dalībniekiem nedrīkst būt iepriekšēja pieredze nevienās un nekādās putnu vērošanas sacensībās ne Latvijā, ne ārpus tās. Piedodiet, pieredzes bagātie, bet šis nav jums (ģimenes locekļus gan mudiniet piedalīties). Kā tas notiks? Pirmais jautājums bieži ir “vai man visi putni jānofotografē?”. Nebūt nē. Putnu vērošana ir “džentlmeņu sports” un goda nezaudēšanas vārdā putnu vērotāji savus novērojumus neizdomā, kā arī par citu novērojumiem izsaka tikai pamatotas šaubas. Novērotājam nav iepriekš nekur jāpiesakās un tiklīdz ir novērotas 100 sugas (bet ne vēlāk, kā līdz 2018. gada 15. maijam), saraksts jānosūta uz e-pastu putni@lob.lvVēlams izmantot vietnē www.putni.lvatrodamo veidlapu (http://www.putni.lv/saraksti/lvpsss.xlsx)pievienojot informāciju arī par putna novērošanas vietu un datumu. Protams, ļoti vēlams savus novērojumus ievadīt arī dabas novērojumu portālā Dabasdati.lv. Kur es varu patrenēties? Dodies dabā un pēc noteicējiem mēģini atpazīt putnus. Noteikti izmanto arī Putnu dienu pasākumus 7.–8. aprīlī un citās dienās (informāciju meklē www.putnudienas.lv), kā arī LOB vietējo grupu pasākumus, lai pievienotos pieredzējušākiem putnu vērotājiem. Kas notiks pēc sarakstu iesniegšanas? Saraksts jāiesniedz pirms putnu vērošanas sacensībām “Torņu cīņas” 19.–20. maijā, lai tajās varētu arī piedalīties (informāciju par pieteikšanos meklē www.tornucinas.lv). Pilnais saraksts ar visiem 100 sugu novērotājiem tiks publicēts LOB interneta vietnēs kopā ar putnu vērošanas sacensību “Torņu cīņas” rezultātiem. Šis izaicinājums nav sacensības, taču LOB patur tiesības apbalvot aktīvākos dalībniekus un noraidīt neticamus novērojumus. Akcija “100 putnu sugas Latvijas simtgadei” tiek organizēta ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu Latvijas simtgades pasākumu ietvaros. Vairāk informācijas: https://www.lvafa.gov.lv/aktualitates/projektu-jaunumi/2090-novero-100-putnu-sugas-latvijas-simtgadei