Novuss Nīkrācē!

Novuss Nīkrācē! Sestdien, 13. decembrī, Nīkrācē notika sacensības novusā. Šajā reizē pavisam piedalījās 6 dalībnieki.     Uzvarētāju titulus šogad dalīja Andris Lielāmers – 1. vieta, Leons Vaļulis – 2. vieta un Jānis Vitkauskis – 3. vieta, aiz sevis atstājot Lauri Fjodorovu, Kalvi Timu un Ilonu Rītiņu. Uzvarētāji tika apbalvoti ar piemiņas veltēm un diplomiem, bet vakarā sportisti varēja izlocīt kājas ballītē. Paldies Santai Knopkenai par izpalīdzēšanu. Paldies visiem dalībniekiem par dalību sacensībās.         Teksts: Ilona Rītiņa, Nīkrāces sporta pasākumu organizatore Foto: Ilona Rītiņa, Dārta Ziemele