Novuss Rudbāržos

Novuss Rudbāržos 16. janvārī plkst. 10.00 Rudbāržos notiks novusa sacensības visa vecuma dalībniekiem, kam novuss ir sirdī. Atbildīgais – Didzis Pilskungs (t. 29520800).