NVA aicina darba devējus līdz 2019. gada 3. aprīlim pieteikt darba vietas skolēnu nodarbinātībai vasaras brīvlaikā

NVA aicina darba devējus līdz 2019. gada 3. aprīlim pieteikt darba vietas skolēnu nodarbinātībai vasaras brīvlaikā

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) sadarbībā ar darba devējiem arī šovasar no 1. jūnija līdz 31. augustam īstenos skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumu, kurā varēs piedalīties skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot), kas mācās vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs. Šogad NVA plāno atbalstīt ne mazāk kā 5000 skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā.

No 2019. gada 18. marta līdz 3. aprīlim NVA aicina darba devējus pieteikties skolēnu vasaras nodarbinātības pasākuma īstenošanai.

Pieteikties darba devējs var iesniedzot  pieteikumu un pretendenta piedāvāto darba vietu sarakstu tajā NVA filiālē, kuras apkalpošanas teritorijā viņš plāno izveidot darba vietu skolēnam. Darba devēju pieteikumi tiks izskatīti atbilstoši Nodarbinātības valsts aģentūras filiāļu aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisijas nolikuma prasībām.

Par paveikto darbu skolēns saņems atalgojumu ne mazāk kā valstī noteiktās minimālās darba algas apmērā par pilnu nostrādātu darba laiku. NVA sniegs finanšu atbalstu darba devējam – dotāciju skolēna darba algai 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas, dotāciju darba vadītāja darba algai vienu desmito daļu no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra par viena skolēna darba vadīšanu. Viens darba vadītājs varēs vadīt ne vairāk kā 10 skolēnu darbu. Apmaksās veselības pārbaudi skolēnam, ja to paredz normatīvie akti par obligātajām veselības pārbaudēm, kā arī apdrošinās skolēnu pret nelaimes gadījumiem darba vietā.

Savukārt darba devējam jānodrošina līdzfinansējums skolēna darba algai, nodokļu nomaksa un kompensācija skolēnam par neizmantoto atvaļinājumu.

  Atgādinām, ka skolēnus nedrīkst nodarbināt darbos, kas saistīti ar paaugstinātu risku viņu drošībai, veselībai, tikumībai un attīstībai.


Skolēnu pieteikšanos dalībai „Nodarbinātības pasākumos vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” plānots uzsākt 2019.gada maijā ar NVA interneta vietnes starpniecību.


Detalizētāka informācija par pasākuma īstenošanu pieejama šeit