"NVO – laba iespēja!"

Kuldīgas biedrība "Kursas raksti" 6. novembrī plkst. 10.00 Kuldīgas Mākslas namā rīko semināru "NVO – laba iespēja!", kurā vēlas pieredzes bagātas nevalstiskās organizācijas savest kopā ar tām, kas vēl ceļa sākumā, un ar tiem aktīvajiem cilvēkiem, kuri tikai domā kādu biedrību dibināt. Pasākums paredzēts triju novadu – Kuldīgas, Skrundas un Alsungas – iedzīvotājiem. Seminārs notiks 6. novembrī plkst. 10.00 Kuldīgas Mākslas nama 3. stāvā, 1905. gada ielā 6, Kuldīgā. Semināra programmā:
  • ko sabiedrība vēlas no nevalstiskajām organizācijām (aptaujas anketu analīze);
  • veiksmes stāsti (pieredzē dalīsies pieredzējuši NVO dalībnieki, būs informācija par programmu LEADER);
  • sadarbības formas, kontaktu birža.
Būs arī brīvais mikrofons un kafijas galds. Pieteikšanās semināram līdz 5. novembrim e-pastā: kursasraksti@gmail.com vai pa tālruni 63350571. Informāciju sagatavoja: Dina Poriņa, biedrība "Kursas raksti"  T. 29441281