NVO pārstāvji ar pašvaldības speciālistiem pārrunā sadarbības iespējas

NVO pārstāvji ar pašvaldības speciālistiem pārrunā sadarbības iespējas

Šodien Skrundas novada pašvaldībā tikās Skrundas novada Nevalstisko organizāciju (NVO) sektora pārstāvji, lai kopā ar pašvaldības speciālistiem pārrunātu sadarbību dažādu projektu īstenošanā.

Uz sarunu ieradās biedrības “Nīkrācnieki” valdes priekšsēdētāja Ilona Rītiņa, “Mini SD” un biedrības "Skrundas Klēte" vadītāja Anda Vītola un biedrības “Ventas krasti” valdes priekšsēdētāja Inese Ivāne.

Uzrunājot klātesošos, domes priekšsēdētāja Loreta Robežniece uzsvēra, ka šīs tikšanās galvenais uzdevums ir noskaidrot NVO viedokli par sadarbību, tās uzlabošanu, kādus projektus pašvaldība sadarbībā ar NVO varētu īstenot.

Tika apspriestas biežākās problēmas, iesniedzot projektu pieteikumus, kam būtu jāpievērš uzmanība, biežākie atteikuma iemesli.

Tika pārrunāta sadarbības pieredze ar AS “Latvijas Valsts meži”, AS “Latvijas Dzelzceļš”, Sabiedrības integrācijas fondu (SIF), Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA), Borisa un Ināras Teterevu fondu, ziedot.lv un “Otrā elpa”. Biedrību vadītājas pauda prieku par to, ka ar Teterevu fondu, NVA un SIF ir izveidojusies ļoti veiksmīga sadarbība jau vairāku gadu garumā, kur pateicoties atbalstam, tiek īstenoti dažādi projekti, piemēram, “Pats savam saimes galdam”, subsidētās darba vietas, ESF projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” pasākuma „Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā”  īstenošanai, kas  vērsts uz jauniešu aktivitātes veicināšanu sabiedrības labā bez nolūka gūt peļņu.

“Mini SD” vadītāja Anda Vītola atzinīgi vērtē ES projektus “Atbalsts vistrūcīgākajām personām” un “Motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu nodrošināšana sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautām personu grupām”, kas šobrīd tiek veiksmīgi īstenoti.

Attīstības nodaļas vadītājs Edgars Zeberliņš minēja, ka pēc pārrunām ar pakalpojumu pārvalžu vadītājiem, ir izkristalizējušās galvenās vajadzības pagastos, proti, rotaļu laukumu nepieciešamība, dzīvojamo ēku jumtu maiņa un iekšpagalmu sakārtošana.

Savukārt Loreta Robežniece dalījās ar idejām par apkārtējās vides labiekārtošanu Skrundas pilsētā, kas ietver rotaļlaukuma elementu papildināšanu, atpūtas vietas izveidi parkā pie Mūzikas skolas, āra klases izveidi pie vidusskolas. Kā atzīst domes priekšsēdētāja, pēc tikšanās ar Skrundas vidusskolas skolēnu līdzpārvaldi, secināts, ka jauniešiem joprojām aktuāla ir skeitparka izveide. Šīs idejas ģenerēšanā skolēni gatavi iesaistīties paši, darbojoties pie parka skiču izstrādes, kas skolā tiks organizēts konkursa veidā. Tāpat domes vadītāja atzina, ka svarīgi būtu sakārtot teritoriju starp Skrundas kultūras namu un baznīcu, kā arī izvērtēt iespēju papildināt Skrundas tirgus laukuma aprīkojumu.

Tikšanās noslēgumā visi bija vienisprātis, ka ideju ir daudz un tās ir labas, tāpēc jāturpina aktīvi strādāt, izvērtējot, kuru projektu konkursu ietvaros iespējams saņemt atbalstu idejas īstenošanai.

 

Teksts un foto: Iveta Rozenfelde, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste