O. Kalpaka Rudbāržu pamatskolā raksta dzejoļus un sporto

O. Kalpaka Rudbāržu pamatskolā raksta dzejoļus un sporto Raiņa 151. dzimšanas dienu Oskara Kalpaka Rudbāržu pamatskolas skolēni atzīmēja ar Dzejas dienām, kurās paši rakstīja dzejoļus un piedalījās dzejas stundās, savukārt 23. septembrī, Olimpiskajā dienā, skolēni un pedagogi bija aktīvi un ar iedvesmu īstenoja dažādas sportiskas aktivitātes. Dzejas dienas Raiņa 151. dzimšanas dienu Oskara Kalpaka Rudbāržu pamatskolas skolēni atzīmēja ar Dzejas dienām, rakstot dzejoļus. Katrs uzrakstīja vismaz vienu dzejoli, to darīja arī daži no skolotājiem. Jāatzīmē, ka dzejoli dažs rakstīja pirmo reizi, bet visi atzina, ka tā bijusi interesanta pieredze. Skolā notika vairākas dzejas stundas pa vecumu grupām. Skolēni atkārtoja zināšanas par Jāni Raini, Dzejas dienu tradīciju Latvijā, paši uzstājās un lasīja savu dzeju. Secinājumi pēc notikušajiem dzejoļu lasījumiem – mums vēl daudz jāmācās, bet tomēr – varam, ja gribam! Skola ir laba, bet lapa ir liela. Kaķis ņaud, bet vāvere raud. Zīle krīt, bet putni lido.   Nazis ir ass, bet ola ir trausla. Mūzika skan, un cilvēki dejo. Dāvana ir maza, bet pārsteigums – liels. Mareks 4.kl.   Man ir mamma, tētis, brālis. Mīlu savu ģimeni. Viņi ir vismīļākie, Viņi ir vislabākie. Enija 3.kl. Kad gribu iet laukā, Nevaru, jo lietus līst. Kad negribu iet laukā, Saule spīd un man pie datora jāsēž. Alens 5.kl. Olimpiskā diena 23. septembrī Oskara Kalpaka Rudbāržu pamatskolas skolēni un pedagogi arī bija aktīvi un ar iedvesmu piedalījās Olimpiskajā dienā, īstenojot dažādas aktivitātes – kā visā valstī mēs kopīgi vingrojām, notika volejbola mačs vecāko klašu skolēniem, 4.– 6. klašu skolēni spēlēja dvieļu volejbolu, bet paši jaunākie skolēni piedalījās dažādās stafetēs. Mums visiem bija jauki, jautri, interesanti, sportiski un veselīgi. Teksts: Aija Vanaga, Oskara Kalpaka Rudbāržu pamatskolas direktora vietniece Foto: Dzintars Strauts