Oktobris "Liepziediņā"

Oktobris Viesošanās Skrundas Jauniešu centrā un Skrundas bērnu bibliotēkā, piedalīšanās starptautiskajā Putras programmā “Kļūsti stiprs un drosmīgs kā Herkuless”, Drošības nedēļā, pārgājienā “Zelta rudens” un Vispasaules roku mazgāšanas dienā, kā arī izrāde “Trīs ruksīši”– tik daudz un dažādu pasākumu oktobrī priecēja Skrundas PII “Liepziediņš” bērnus. Pēc veselības nedēļas, kad Jauniešu centra aktīvisti viesojās Skrundas PII “Liepziediņš”, sporta skolotāja izteica vēlēšanos centra vadītājai Baibai Eversonei ar sagatavošanas grupas bērniem paciemoties Skrundas Jauniešu centrā. 1. oktobrī 3. grupas bērni devās izzinošā ekskursijā uz Skrundas Jauniešu centra telpām Amatnieku ielā 1. Mūs laipni sagaidīja Jauniešu centra vadītāja Baiba. Centra telpas ir 2. stāvā un bērniem bija liels pārbaudījums uzkāpt pa ļoti, ļoti stāvām trepēm. Katram bērnam bija sagatavots pārsteigums – maza piespraudīte ar logo. Centra vadītāja izrādīja telpas un mierīgā sarunā izstāstīja bērniem, ko jaunieši ikdienā centrā dara, kādi ir pienākumi. Bērni tika cienāti ar siltu karameļu tēju, tika iesaistīti vairākās dejās vai varēja mierīgi pie galda pasēdēt un izkrāsot zīmējumu. Bērniem tika izrādītas arī interesantas un aizraujošas galda spēles. Bērniem ļoti patika viesoties Jauniešu centrā un, ejot atpakaļ uz bērnudārzu, daudzi atzina, ka mācoties skolā noteikti brīvo laiku pavadīs, aktīvi darbojoties Skrundas Jauniešu centrā. 10. oktobris daudzās pasaules valstīs tiek atzīmēts kā Putras diena, tāpēc tieši oktobrī iespējams uzzināt daudz noderīga par graudaugiem, dažādiem putru pagatavošanas veidiem un graudaugu nozīmi mūsu uzturā. Arī šogad  no 12. – 16. oktobrim „Liepziediņa” bērni piedalījās starptautiskajā Putras programmā „Kļūsti stiprs un drosmīgs kā Herkuless”. Programmas ietvaros grupiņās notika dažādas aktivitātes – Putras stundas, mīklu minēšana, iepazīšanās ar profesoru Graud u.tt. Katra grupiņa gatavoja auzu pārslu putru ar augļiem. Radoši darbojoties, bērni uzzināja, kā no grauda top putraimi un cik veselīgi ir pārtikā lietot graudaugus. No 8. līdz 15. oktobrim „Liepziediņā” noritēja Drošības nedēļa, kuras laikā bērni kopā ar skolotājām izzināja un iepazina dažādus drošības jautājumus, izspēlēja dažādas spēles pārgājienā Zelta rudens, radoši darbojās nodarbībās. 8. oktobrī drošības nedēļas ietvaros tika rīkots rudens pārgājiens „Zelta rudens”. Rīts bija mierīgs un kluss, kokiem lapas iekrāsojušās rudenīgās krāsās, un visi ar pozitīvu noskaņojumu devās ceļā. Pārgājiena galamērķis bija Skrundas pilskalns. Pirms devāmies ceļā, pārrunājām drošības noteikumus un katram bērnam tika uzvilkta atstarojošā veste, lai labāk būtu pamanāmi. Katrai grupai bija karte ar iezīmētu maršrutu. Pa ceļam uz pilskalnu bērni kopā ar skolotājām vēroja brīnišķīgo dabu, krāsainās rudens lapas un izpildīja dažādus uzdevumus. Pilskalnā visas grupas sagaidīja sporta skolotāja Kristīne Rēdere. Skolotāja ar palīgiem – Inesi un medmāsu Guntu – bija iekurinājusi ugunskuru un sagatavojusi dažādus pārsteigumus. Bērni ar prieku piedalījās sportiskās aktivitātēs. Pēc aktīvās sportošanas mielojās ar ugunskurā ceptām desiņām. 15. oktobrī iestādē vecāko grupu bērni ciemos sagaidīja nepilngadīgo lietu inspektori Sandu Dēvitu, policistus runci Rūdi un bebri Bruno. Nepilngadīgo lietu inspektore pastāstīja bērniem par satiksmes noteikumu ievērošanu, drošību un uzvedību uz ielas, kā arī uzdeva jautājumus, lai pārliecinātos, ko bērni zina par drošību. S. Devita uzsvēra, ka policisti ir draugi un viņiem var lūgt palīdzību un izstāstīt, ja kas atgadījies. Bērni ar lielu interesi klausījās policistes stāstā, uzdeva jautājumus. Pēc pasākuma iestādes teritorijā bija iespēja apskatīt dažādus trafarētos policijas  transportlīdzekļus. 9. oktobrī mūsu iestādē „Liepziediņš” pieredzes apmaiņā viesojās Mērsraga PII „Dārta” skolotāji. Tika pārrunātas dažādas aktualitātes un jaunumi. Vadītāja iepazīstināja viesus ar novada ievērojamām vietām. Pastaigā pa Skrundu tika ietverti stāsti no Skrundas senvēstures, kā arī pārrunātas šodienas attīstības perspektīvas. 15. oktobrī iestādē viesojās komponists Ēriks Balodis ar monoizrādi Trīs ruksīši. 2014.g. oktobrī AS “Drogas” radīja korporatīvās sociālās atbildības projektu “Vispasaules roku mazgāšanas diena” Latvijā, kas visā pasaulē tiek atzīmēta 15. oktobrī. Projekta ietvaros radīti speciāli zīmēti tēli Ziepju Burbulīte un Negantais Mikrobs, kurus iemieso Drogas darbinieki. Vispasaules roku mazgāšanas dienā Liepziediņā bērni rokas mazgāja, dziedot Roku mazgāšanas dziesmu. Lai aktualizētu roku higiēnas nepieciešamību un iemācītu pareizas roku mazgāšanas iemaņas, grupās tika izvietoti roku mazgāšanas secības plakāti. Bērni noskatījās arī mācību filmiņu, kurā Ziepju Burbulīte un Negantais Mikrobs atraktīvā veidā māca, kāpēc un kad jāmazgā rokas. Esam pieteikušies arī uz konkursu par iespēju uzņemt savā iestādē Ziepju Burbulīti un Neganto Mikrobu. 19. oktobris bija Skrundas bērnu bibliotēkas kārtējā viesošanās diena, kad bērni atnesa mājās izlasītās grāmatas un izvēlējās, ko lasīt turpmāk. No 21. – 23. oktobrim Krišjāņa Barona dzimšanas dienai par godu katrai grupiņai tika rīkotas literatūras nodarbības Skrundas bērnu bibliotēkā. Bērni kopā ar vecākiem, gatavojoties šai nodarbībai, zīmējumos attēloja sev mīļas latviešu tautasdziesmas, un nu darbiņu izstāde vērojama Liepziediņa gaitenī. Bibliotēkā bērni papildināja zināšanas par Kr. Baronu, no galvas skandēja tautasdziesmas, apguva jaunas tautas rotaļas. Jaunākajai grupiņai šī bija pirmā iepazīšanās ar bibliotēku. Teksts: Dzintra Eglīte, PII "Liepziediņš" vadītāja Foto no PII "Liepziediņš" arhīva