Oktobris "Liepziediņā"

Oktobris Skrundas PII “Liepziediņš” bērni oktobrī iesaistījās vispasaules roku mazgāšanas dienā un starptautiskajā putras dienā, devās rudens pārgājienā ar bērniem no citām novada izglītības iestādēm, kā arī viesos uzņēma Cūkmenu un Runci zābakos. Oktobrī “Liepziediņš” tradicionāli iesaistījās “Vispasaules roku mazgāšanas dienā”. Šajā dienā bērni rokas mazgāja, dziedot Roku mazgāšanas dziesmu ar pareizām mazgāšanas kustībām. Lielākie bērni iesaistījās izkrāsojamo lapu konkursā, kurā galvenā balva uzvarētājam būs mazgāšanas līdzekļi bērnudārzam visam gadam. Vairāk informācijas: www.mazgarokas.lv. 3. oktobrī iestādē viesojās Rīgas leļļu teātris ar Dz. Dukas – Maisakas izrādi “Šņukuriņš un viņa draugi”, savukārt no 10. līdz 12. oktobrim visas grupas iesaistījās Starptautiskajā putras dienā: bērni gatavoja putru pēc savas receptes un piedalījās Putras šķīvja apgleznošanā. 13. oktobrī iestāde uzņēma viesus – pirmsskolas vecuma bērnus no citām novada izglītības iestādēm, lai dotos Rudens pārgājienā, kas veltīts Kr. Barona dzimšanas dienai. 17. oktobris bija tradicionālā Skrundas bērnu bibliotēkas viesošanās diena, bet 18. oktobrī iestādes gaitenī tika izveidota izstāde “Mana mīļākā tautasdziesma”. Bērni iemācījās skandēt mīļāko tautasdziesmu un kopā ar vecākiem to attēloja zīmējumā vai aplicējumā.  Oktobrī 3. grupas bērni skolotājas Kristīnes vadībā atsaucās Cherry Picking aicinājumam piedalīties projektā “ZIRNIS”. Aizsūtot stāstu un bildes, kas ataino savas grupas vidi un vīziju kā bumbiņām iedvest jaunu dzīvību, pretī tiek dāvinātas bumbiņu virtenes –  līdz šim “Liepziediņš” jau saņēmis 150 bumbiņas. No 18. līdz 21. oktobrim “Liepziediņa” bērnu grupām Skrundas bērnu bibliotēkā notika daiļliteratūras nodarbības, kurās 1. grupas bērni iepazinās ar bibliotēku un grāmatām, 4. grupas bērni uzstājās ar sagatavotajām latviešu tautasdziesmām par Ventu, 5. grupas bērni skandēja tautasdziesmas par dabas skaistumu rudenī, un 6. grupas bērni tautasdziesmās apdziedāja rudens bagātību. 19. oktobrī bērni dzīvoja līdzi muzikālās pasakas “Stāsts par Runci zābakos” varoņiem, ko izrādīja muzikālā apvienība Rieksta pasakas. Lai bērnus izglītotu par tīru mežu nozīmi un stiprinātu viņos atbildību pret apkārtējo vidi, AS “Latvijas valsts meži” ir radījuši īpašu ekoprogrammu bērnudārziem “Cūkmena detektīvi”, kurā piedalīsies arī PII “Liepziediņš”. Tās ietvaros 4., 5. un 6. grupas bērni kopā ar pedagogiem atklās dažādus meža noslēpumus un kļūs par Cūkmena detektīviem. Ekoprogrammā “Cūkmena detektīvi” bērniem būs jāizmeklē četras tēmas, lai atklātu labo un slikto mežā. Atklājumi notiks atraktīvā veidā – ar rotaļu, dziesmas, pasaku, dažādu vizualizāciju, Cūkmena lelles un citu materiālu palīdzību. Viens no uzdevumiem būs audzēt pašiem savu koku un uzzināt, kā rodas skābeklis. Teksts: Dzintra Eglīte, PII "Liepziediņš" vadītāja Foto no PII "Liepziediņš" arhīva