Oktobris O. Kalpaka Rudbāržu pamatskolā

Oktobris O. Kalpaka Rudbāržu pamatskolā O. Kalpaka Rudbāržu pamatskolas skolēni oktobrī labo darbu nedēļas laikā sakopa Meža parku, par to arī uzzinot daudz jaunu faktu, kā arī piedalījās dažādās interesantās aktivitātēs Pasaku naktī.   Labo darbu nedēļa O. Kalpaka Rudbāržu pamatskolā Labo darbu nedēļai atsaucās mūsu skolas 4. klases skolēni (klases audzinātāja D. Grundberga), 5. un 6. klašu skolēni (klases audzinātāja V. Rudzroga) un 9. klases skolēni (klases audzinātāja I. Meistere). Ar Latvijas Valsts Mežu un skolas atbalstu vēlējāmies sakopt Meža parka celiņus, kur bieži pastaigājas Rudbāržu ļaudis. Darbs veicās raiti, salasījām vairākus maisus ar atkritumiem. Celiņu sakopšanas laikā direktors Dz. Strauts iepazīstināja ar dažādiem interesantiem faktiem par parku, piemēram, par lielāko un varenāko priedi, par vecajiem barona kapiem. Parks tiešām ir ļoti skaists un pilns noslēpumu. Tikai kāpēc paši tajā atstājam tik daudz atkritumu? Teksts: Vaira Rudzroga, O. Kalpaka Rudbāržu pamatskolas skolotāja   Foto: Dzintars Strauts, Ina Meistere Pasaku nakts skolā 22. oktobrī O. Kalpaka Rudbāržu pamatskolas 5.-9. klašu skolēniem skolā notika Pasaku nakts. Tas ir pasākums ar dažādām interesantām aktivitātēm un galvenais – nakšņošanu skolā. Vispirms no plkst. 18.00 līdz 21.00 visi centīgi apguva zināšanas mācību stundās. Lai pasākums būtu interesantāks, katrai klasei bija jāsagatavo mājas uzdevums. Varējām noskatīties gan fragmentu no tradicionālās pasakas “Sniegbaltīte un septiņi rūķīši” (5./6. kl.), gan iepazīties ar popularitāti ieguvušajiem Minioniem (8. kl.), gan redzēt pašu sacerētu skeču (7. kl.), gan pabaidīties no ciemos  atnākušajiem varoņiem no biedējošajām filmām (9. kl.). Tālāk darbība notika uzdevumu pieturās, kur skolotājas bija sagatavojušas tēmai atbilstošus praktiskos uzdevumus. Skolēniem bija jāatpazīst tautas dziesmas un jāatmin mīklas, jāveido zīmējums izmantojot tikai ciparus, jāorientējas angliskā burtu jūklī, jāatrod pareizais ceļš labirintā un jāizgatavo katram savs spociņš, jāsaliek puzle un jāatpazīst pasakas. Pēc tam varēja izdejoties nakts diskotēkā. No rīta visi devās mājās gulēt, jo skolotāji un lielākā daļa skolēnu neaizmiga visu nakti. Paldies skolēniem par atsaucību un skolotājiem par darbu! Teksts: Ina Meistere, O. Kalpaka Rudbāržu pamatskolas skolotāja Foto: Dzintars Strauts